Om RiG

Renovasjon i Grenland IKS (RiG) skal ivareta eierkommunenes behov knyttet til bestilling og forvaltning av renovasjonstjenester til husholdninger, hytter og kommunale virksomheter. RiG skal bidra til en kostnads- og miljøeffektiv drift av renovasjonsordningene. Kommunene har samarbeidet om renovasjonsordningene siden høsten 1990, men det interkommunale selskapet Renovasjon i Grenland IKS ble stiftet 20. mars 2014.

RiG håndterer avfallet til ca. 107 000 innbyggere i Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien kommune.

løvetann Fields

Årsrapporter

Årsrapport 2020.JPG