bannertekst.PNG

Adressebrikke - Ofte stilte spørsmål

Vi oppdaterer denne siden fortløpende.

Hva vil skje med min beholder?


Beholderen vil bli merket med en adressebrikke som blir plassert frempå beholderen. På venstre side vil det bli klistret en etikett med beholdertype/størrelse, adresse og en strekkode.
Hvilke data registreres?


Ved tømming vil vi registrere:

 • Tidspunkt beholderen blir tømt.
 • Vekt på avfallet som blir tømt.
 • GPS lokasjonen til renovasjonsbilen når dunken blir tømt.
Hvilke data er lagret på adressebrikken?


Adressebrikken har en unik kode som er koblet til beholder type og adresse. Samme som står på etiketten.
Kan noen «hacke» min beholder?


Nei, adressebrikken kommer med en ferdig kode som bare kan leses av. Vi eller andre kan ikke endre informasjonen i adressebrikken.
Når skal dere merke min beholder?


Vi starter i Siljan 1.mars, deretter 8 mars starter vi i Skien og holder på til fellesferien. Fra august til november blir det Porsgrunn og Bamble. Vi vil merke ca 600 beholdere til dagen, men på grunn av vær, sykdom og andre uforutsette hendelser kan vi ikke komme med nøyaktige datoer. Men du vil få en SMS om hvilke dag vi kommer, fredagen i uken før vi kommer til deg.

Fredag uken før vi kommer å merker vil du få en SMS med dag vi kommer og merker.
Jeg deler beholder med naboen, hvordan blir det registrert?


Beholderen vil allerede være registrert som delt beholder i våre systemer, samme som i dag.
Kan jeg fjerne adressebrikken og fortsatt få tømt beholderen?


Nei, ny infrastruktur gjør at beholdere uten adressebrikke ikke vil bli tømt. Skulle brikken falle av kan det meldes til kundesenter og vi kommer og monterer på ny.
Kan jeg bytte beholder med naboen?


Nei, når adressebrikken er montert er beholderen knyttet til adressen på etiketten. Du kan ikke bytte etiketten eller adressebrikken etter den er montert på. Er det noe feil med beholderen, meld fra til vårt kundesenter.
Hvilke beholdere skal merkes?


Alle beholdere som er knyttet til husstander, fritidsrenovasjon og kommunal næring som har avtale med oss.

Noen unntak:

 • Rød beholder for farlig avfall
 • Kompostbeholder
Hva med personvern?


Adressebrikken inneholder kun informasjon om hva slags beholder det er, og hvilke adressen den tilhører.

Adressebrikken registrere ikke navn eller annen personlig informasjon.
Hvem har besluttet at beholderne skal merkes?


ID-merking er vedtatt av våre eierkommuner i Hovedplan for renovasjonstjenester i Grenlandskommunene (2018-2030).
Eksempler på andre kommuner og selskap har gjort nytte av tilsvarende løsninger?


 • Ca 60% av kommuner i Sverige bruker elektronisk tømmeregistrering.
 • Bergenområdets interkommunale renovasjonsselskap (BIR) ligger langt fremme ved å benytte stordata og få driftsgevinster.
 • Avfall Sør har brukt elektronisk tømmeregistrering ved innsamling i snart 20 år og ser stor nytte dataen, både i tjenestetilbudet ut mot innbyggere og oppføling av kontrakter og avtaler.
Hvorfor skal vi veie avfallet og hvorfor må vi vite det på husstandsnivå?


 • Ved å ha vektdata ned på husstandsnivå vil de i større grad kunne bruke vektdata fra områder til å effektivisere kjørerutene. Det vil gjøre at vi kan med større nøyaktighet sette sammen hvilke områder bilen kan kjøre basert på avfallsmengde og distanse.
 • På lang sikt vil det være mulig å innrette betalingen inn mot levert mengde avfall.
Andre fordeler ved å merke avfallsbeholderne


 • Vi har i dag ca. 105 000 beholdere plassert ut i Grenland. De registreres ved utplassering og bytte, men vi har ikke oversikt over «uformelle bytter». Noe som kan medføre at det kan finnes husstander som får en tjeneste av det offentlige, men som ikke betaler for den. Det vil si at andre betaler for deres «gratis» tjeneste.
 • Oppgradere kjøresystemet for renovatørene slik at de kan se hvilke beholdere som skal tømmes på sin rute i sanntid. Gir dem også mulighet til å enklere samarbeide om ruter ved å at begge biler ser i sanntid hvilke beholdere som blir tømt og hvilke som er igjen.
 • Mer forutsigbar drift av renovasjonstjenesten.
 • Abonnenter skal slippe å melde fra om glemt beholder.