Hvorfor er dunken merket?

Bedre oversikt over dunker som skal tømmes.
Mer nøyaktig kjørerute ved tømming.
Du får enda mer presis informasjon i møte med vårt kundesenter.
Du vil på sikt få oppdatert informasjon om din avtale på «Min Eiendom».
På sikt kan avfallshåndteringen skreddersys til dine ønsker slik at du får akkurat den løsningen du har behov for.

Hva er adressebrikken?

Adressebrikken er på størrelse med en femkroning og er en RFID-brikke. Ved tømming leses brikken av en antenne montert på renovasjonsbilen. Denne registreringen kvitterer ut at dunken har blitt tømt.

Hvilke data registreres?

Ved tømming vil vi registrere:
Tidspunktet for tømming.
Vekt på avfallet.
GPS-lokasjonen til renovasjonsbilen.

Adressebrikken registrer ikke navn eller annen personlig informasjon.