Hvorfor er dunken merket?

Ivareta logistikk og lagerhold.

Bedre oversikt over dunker som skal tømmes.
Mer nøyaktig kjørerute ved tømming.
Du får enda mer presis informasjon i møte med vårt kundesenter.

Hva er adressebrikken?

Adressebrikken er på størrelse med en femkroning og er en RFID-brikke. Ved tømming leses brikken av en antenne montert på renovasjonsbilen. Denne registreringen kvitterer ut at dunken har blitt tømt.

Hvilke data registreres?

Ved tømming vil vi registrere:
Tidspunktet for tømming.
Vekt på avfallet.
GPS-lokasjonen til renovasjonsbilen.

Adressebrikken registrer ikke navn eller annen personlig informasjon.