Vær obs på endring i tømmedager og åpningstider i mai/pinse

Kildesortering

I Grenland er renovasjonsordningen basert på kildesortering. Det betyr at avfallet sorteres der det oppstår – ved kilden. I praksis skjer dette hjemme i «kjøkkenbenken» før du legger avfallet i riktig dunk, eller på henger’n før du besøker gjenvinningsstasjonen.

Etter at vi har hentet eller tatt i mot avfallet ditt, sørger vi for at det går videre til riktig behandling. Dette kan være ombruk, materialgjenvinning, energigjenvinning eller deponering.

I 2023 gikk hele 67,6% av avfallet til materialgjenvinning. Det er best i landet.

Ved å resirkulere materialer, sparer vi naturressurser og forlenger levetiden til allerede uttatte ressurser. Gjenvinning er mer energieffektivt enn utvinning av nye ressurser. Kildesortering av avfall hindrer forurensning og skader på miljøet og mennesker ved at avfallet havner på rett sted.

Avfall som hentes hjemme

Avfallstype Leverandør Hva blir det til? Lokasjon
Papp, papir og
drikkekartong
Norsk
Gjenvinning AS
Nye papirprodukter; toalettpapir, lesestoff mm. Sortering: Tønsberg
Nye produkter: ulike fabrikker i EU/EØS
Plastemballasje Norsirk AS Nye plastprodukter som poser, rør, blomsterpotter mm. Bredaryd, Sverige
Matavfall Lindum AS Biogass og gjødsel til landbruk Taranrød, Tønsberg
Restavfall Bjorstaddalen Næring AS Energi i form av fjernvarme Fortum Klemetsrud, Oslo
Hafslund Oslo Celsio
Glass- og metallemballasje Sirkel Glass AS Nye produkter som syltetøyglass, hermetikkbokser mm. Sortering: Fredrikstad
Gjenvinning: forskjellige anlegg i Norge

Avfall levert til gjenvinningsstasjonen

Avfallstype Leverandør Hva blir det til? Lokasjon
Ombruk Keops og
Secundus
Salg i bruktbutikker og innredning av kom. leiligheter Lokalt utsalg
Papp og Kartong Ragn-Sells AS Nye papirprodukter; toalettpapir, lesestoff mm. Sortering: Borgeskogen
Gjenvinning: ulike anlegg i EU/EØS-området
Blandet plast Grønt punkt Nye plastprodukter som poser, rør, blomsterpotter mm. Pressing: Borgeskogen.
Sortering og gjenvinning: Litauen
ESP (isopor) Ragn-Sells AS Ny isopor til emballasje o.l. Sortering og pressing: Borgeskogen
Gjenvinning: Nederland
Tekstiler UFF Brukbare produkter selges Litauen
Metaller Metallco AS Nye produkter i metall Ulike anlegg i Norge
EE-avfall (Elektrisk) Revac AS Nye produkter i metall og plast Ulike anlegg i Norge
Fyllmasser Bjorstaddalen Næring AS Konstruksjonsmasser Bjorstaddalen, Skien
Nedfallsfrukt/matavfall Lindum AS Biogass og gjødsel Taranrød, Tønsberg
Dekk Norsk Dekkretur AS Produkter som skytematter, tyngdematter til grassilo, gummigranulat og energi Sortering og kverning: Bamble
Brukbare dekk: EU
Dekkdeler; kaianlegg, skytematter og landbruk: Norge
Granulat: Marokko og Tyrkia
Trevirke Bjorstaddalen Næring AS Nye produkter i tre Anlegg i Norge og Sverige
MDF Bjorstaddalen
Næring AS
Strøm og varme Halden
Hageavfall Bjorstaddalen
Næring AS
Kompost Bjorstaddalen, Skien
Impregnert trevirke Bjorstaddalen Næring AS Strøm og varme Munkfors, Sverige
Asbest Norsk
Gjenvinning AS
Deponeres Larvik (Grinda)
Vindu med PCB Ruteretur AS Isolasjonsprodukter, strøm og varme Sortering: Fredrikstad. Glassgjenvinning: Askim
Resten: Tyskland, Sverige, Danmark
Fritidsbåter Bjorstaddalen
Næring AS
Hovedandel tildeponi. Resten blir til nye produkter Sortering: Bjorstaddalen, Skien.
Videre behandling på anlegg for aktuelt materiale (plast, metall mm)
Farlig avfall Norsk
Gjenvinning AS
Ombruk, materialgjenvinning, energigjenvinning og deponi Norge, Danmark og Sverige
Gips Norsk Gjenvinning AS Nye gipsplater Holmestrand
Restavfall Geminor AS Nye produkter i plast, papir, metall og trevirke. Energi. Robotorteres i Bjorstaddalen.
Forbrenning: Sverige.
Metall: Mo i Rana
Plast: Nederland.
Tre: Litauen
Papp/papir: Nederland og Sverige