Posebestilling for bedrifter, organisasjoner, institusjoner og borettslag/sameier.

Dette bestillingsskjemaet gjelder kun for bedrifter, organisasjoner, institusjoner, borettslag/sameier o.l. som har kommunal renovasjonsordning.
Private husholdninger må knyte en pose på dunken, kontakte vaktmester/leder i borettslaget eller sameiet, eller hente poser på servicesentrene eller avfallsanleggene.

Fyll inn antall esker

* Store grønne og blå poser deles kun ut til institusjoner og andre med storkjøkken.

Takk for bestillingen!