Bestilling av ekstrasekken
KUN FOR UTSALGSSTEDER
Forhandlerpris: 30kr eks. mva pr. pose. Skal selges til sluttkunde for 50kr inkl. mva pr. pose iht. kommunens vedtak om renovasjonsgebyr. 

 

Takk for bestillingen!