Matdunk

Hvorfor egen dunk til matavfall?

Det er to viktige grunner:
For det første vil vi unngå at plastrester fra grønne plastposer ender opp i biogjødsel som brukes i jordbruket. For det andre vil vi øke mengden matavfall som sorteres.

Myndighetene har varslet slike krav til utsortering av matavfall:
55% innen 2025
60% innen 2030
70% innen 2035

Deles det ut poser til matavfallet?

Matavfallet skal samles bioposer. Posene er nedbrytbare og litt skjørere enn plastposer, men mye mer miljøvennlige.

Slik bruker du dem best mulig:

  • Bruk bøtte med lufting i kjøkkenbenken. hvis det ikke er mulig; ha lokket åpent.
  • Legg brukt tørkepapir i posen hvis det er veldig fuktig avfall (saus og lignende).
  • Pakk små beinrester og annet skarpt matavfall inn i brukt kjøkkenpapir.
  • Ikke fyll posen mer enn halvfull, og knyt den godt igjen.

Kan man søke fritak for å sortere avfallet?

Nei, det er lovpålagt å sortere avfall.

Renovasjonsforskriften, § 6.Abonnentens plikter, lyder i utdrag:
«Abonnenten plikter å følge de til enhver tid gjeldende regler for renovasjonsordningen.»

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2016-10-06-1967 (Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan har samme ordlyd)

Hva skal i matavfallsdunken?

Ja takk: Matrester feks. rester av kjøtt, fisk, grønnsaker, frukt, brød, eggeskall, kaffegrut, meieriprodukter osv.

Du kan også kaste nedfallsfrukt og rent gress i dunken. Dette skal ikke i bioposer – merk at løst gress kan henge fast ved tømming, og at abonnenten er ansvarlig for vask og vedlikehold.

RiG har en prøveordning med papirsekker til nedfallsfrukt og gress. Sekken kan fås ved henvendelse til RiG så lenge lageret rekker.

Nei takk: Aske, sneiper, bleier, ekskrementer, medisiner, farlig avfall, emballasje av plast, glass, metall, kvister o.l.

OBS! Du får ikke større dunk hvis du har stor hage, dunken skaleres til matavfall og resten av volumet kan brukes til nedfallsfrukt og rent gress. Gjenvinningsstasjonene har gratis mottak av både hageavfall og nedfallsfrukt.

Hvor store er dunkene?

Husholdninger benytter 140 liter. Borettslag, næring og andre som deler på dunker kan få 240 liter.

Mål på dunkene:
140 liter:
Bredde:480mm
Dybde: 550mm
Høyde: 1065mm

240 liter:
Bredde: 580mm
Dybde: 724mm
Høyde: 1072mm

Hvor kan jeg få matavfallsposer?

Knyt en grønn biopose dunken ved tømming så får du en rull med nye poser.

​Borettslag eller sameie? – kontakt vaktmester/styret. Styret i borettslaget bestiller fra RiG.

Poser kan også hentes på servicekontoret i din kommune og på gjenvinningsstasjonen.

Hvorfor deler vi ikke ut restavfallsposer?

Det stilles ikke et generelt krav til bruk av poser for restavfall. Merk: Avfall som støver utgjør en helserisiko for renovatørene og  pakkes inn i tette poser. Eksempel: Kald aske, sagspon, pussestøv og kattesand.

Tips: Ikke bruk kostbare handlenett – kjøp tynne avfallsposer på rull. Bioposen skal kun brukes til matavfall.

Vask av matavfallsbeholder

Til vanlig vask og vedlikehold av avfallsbeholder (inkludert matavfall) er det ofte nok med såpe og vann. Hvis det skulle være ekstra utfordringer med lukt kan det være aktuelt å vaske den med litt salmiakk (Obs, bruk bare kaldt vann ved vask med salmiakk)

Det er abonnentens ansvar å vaske dunker med størrelse opp til og med 660L. Renovatøren kan ikke «grave» ut avfall som er fastfrosset, fastklistret eller «stappet».

Fastfrosset fuktig eller klissete avfall kan føre til at dunken ikke blir skikkelig tømt. Tips: Legg en avis i bunnen, unngå vått avfall mot kantene.

Les mer om plassering og vedlikehold av dunker.

Hvordan forebygge larver i dunken?

Larver forekommer sjelden, men kan under de rette omstendighetene oppstå. Fluer jakter på matavfall hvor de kan legge egg som klekker til maggot (hvite larver).
Ved 25 grader og 80% luftfuktighet i dunken utvikles flueegg til larver på bare 10 timer. En flue kan legge rundt 40 egg annenhver dag.

-Larvene følger matavfallet ved tømmingen av dunken.
-Vask beholderen med salmiakk og kaldt vann etter tømming, la den stå åpen til tørking etterpå.

Den beste måten å forebygge dette på er å redusere fukt og ha lukkede poser.
-Ikke overfyll posen og knyt den godt.
-Unngå mye veske i matavfallet, legg i litt brukt kjøkkenpapir hvis det er veldig vått avfall.
-Unngå at kjøtt eller fisk ligger åpent i dunken. Knyt posen godt.

Kan jeg kaste hageavfall i matdunken?

Du kan også kaste nedfallsfrukt og rent gress i dunken. Dette skal ikke i bioposer – merk at løst gress kan henge fast ved tømming, og at abonnenten er ansvarlig for vask og vedlikehold.

RiG har en prøveordning med papirsekker til nedfallsfrukt og gress. Sekken kan fås ved henvendelse til RiG så lenge lageret rekker.

Kvist, løv og annet, som ikke er nedfallsfrukt eller rent gress, skal ikke i dunken.

Plastsekk

Hvorfor egen sekk for plastemballasje?

De kommunene som har innsamling av plastemballasje i egen sekk leverer inn mer plastemballasje. Den plasten som blir samlet inn inneholder også mindre fukt og er renere.

Per i dag samler vi inn 7,6 kilo plastemballasje per innbygger. Dette er høyt for vår type løsning, men for sekkeløsning er gjennomsnittet 12 kilo per innbygger.

Et eksempel er Helgeland Avfallsforedling IKS som gikk fra blå poser til gjennomsiktige sekker og fikk reduserte annet avfall i plastavfallet fra 25% til 2%. Les mer om dette her.

Hvor skal plastsekken stå mellom henting?

Det vil være opp til deg som abonnent å finne den løsningen som best passer din bosituasjon.

Tips fra andre som har løsningen er: Bod, skap, kjeller, garasje osv.

Sekkestativ kan være en god løsning og selges på ulike jernvarehandel.

For å redusere volumet plasten utgjør kan man også kjøpe komprimerende innebeholder for avfall. Disse fås også kjøpt på vanlige butikker som biltema, jula og clas ohlson osv.

Plastssekken kan når som helst kastes gratis på våre gjenvinningsstasjoner.

Kan jeg kjøpe min egen dunk?

Oppbevaring av plastsekken:

Det vil det være opp til deg som abonnent å finne den løsningen som best passer din bosituasjon. Tips kan være bod, skap, kjeller, garasje osv, men RiG stiller ingen krav til valg av løsning.

Av dette følger det at abonnenten står fritt til å kjøpe «egen dunk» fra jernvarehandelen til oppbevaring av plastsekken mellom tømminger, men det presiseres at en slik dunk i denne sammenheng blir å regne som en «bod».

Dunken blir ikke tømt på renovasjonsbilen og sekken må knytes og henges fram på tømmedag.

Når hentes plastsekken?

Plastsekken samles inn samtidig som papp og papir. Sekken skal settes ut sammen med papp og papir-dunken på tømmedagen.

OBS! For abonnenter med dypoppsamlere eller container for papp og papir vil plastemballasje ha egen tømmedag.

Sjekk dine tømmedager.

Kan jeg bruke andre sekker en de jeg får utdelt?

Nei, det er bare plastsekken fra Renovasjon i Grenland som blir hentet av renovatørene.

Hva skal i plastsekken?

Ren plastemballasje.

Eksempler er: poser, folier, begre, bokser og flasker av plast. Det kan være sjampoflasker, ostepakker, rømmebegre, vaskemiddelflasker og bæreposer.

Dette skal ikke i sekken:
Plastprodukter som ikke er emballasje, som leker, hagemøbler, bøtter, hageslanger, badebasseng, kjøkkenredskaper, vednett og Isopor®(EPS). Dette skal leveres på gjenvinningstasjonen.

Hvordan får jeg tak i nye sekker hvis jeg går tom?

Du kan knyte en vanlig plastpose på dunken ved tømming for å få utlevert ny rull.

Du kan også få utlevert sekker på gjenvinningsstasjonene og kommunens servicesenter.

Hvor mange sekker kan jeg henge fram på tømmedag?

Du kan henge ut så mange sekker du vil.

Kan jeg bruke de gjennomsiktige plastsekkene til restavfall på gjenvinningsstasjonen?

Nei! Plastsekken er kun til emballasjeplast hjemme. Bruker du sekken til annet avfall på gjenvinningsstasjonen kan du bli ilagt et gebyr.