Køstatus

Beregn god tid på besøket, og vær ute i god tid før stengetid. Ved mye trafikk og fullt kømagasin kan porten bli stengt tidligere. På grunn av driftstillatelser må alle biler være igjennom før stengetid.

Viktig å sortere riktig

  • Det er smart å sortere før du kommer på stasjonen. Da er det enkelt å kaste rett avfall i riktig container og besøket blir mer effektivt.
  • Hvis du skal levere restavfall i sekk må det være i en gjennomsiktig sekk. Gjennomsiktig sekk er bedre for miljøet og tryggere for alle.
  • Hvis farlig avfall som batterier eller brennbar veske havner på feil sted kan det oppstå farlige situasjoner.

Usikker på hvordan det skal sorteres?

Alt om levering av avfall på Eik

Hvem kan levere?

Private husholdninger og kommunale virksomheter som er tilknyttet renovasjonsordningen via renovasjonsgebyr kan levere avfall.

Næringsdrivende med næringsavfall kan ikke levere til RiG’s gjenvinningsstasjoner.

Max tillatt vekt på kjøretøy er 3.500 kg. Lastebiler og traktorer ingen adgang.

Hva kan du levere?

Maks to sekker blandet restavfall. Sekkene må være gjennomsiktige.

Avfallstyper som kan leveres på Eik:

Bildekk, papp, papir, metaller, treverk, hageavfall, farlig avfall, gipsplater, hard plast, myk plast, batterier, impregnert treverk, hvitevarer, elektrisk og elektronisk avfall, glass- og metallemballasje, klær mm.

Ombruk

Gjenstander til ombruk kan leveres til Secundus gjenbruksmottak på Eik åpent tirsdag og torsdag 09:00-18:00

Dette kan ikke leveres på Eik:

Blandet restavfall utover to sekker, bygge- og rivningsavfall, møbler, madrasser, fliser, vasker, toaletter, gulvbelegg, tepper, stein, murstein, takstein, lecablokker o.l. Dette må leveres til Rødmyr eller Pasadalen gjenvinningsstasjon.

Priser og betaling

Det er gratis å levere på Eik gjenvinningsstasjon.

Retningslinjer for levering av avfall på gjenvinningsstasjonene

  • Adgang kun for private husholdninger og kommunale virksomheter som er tilknyttet renovasjonsordningen.
  • Maks tillatt vekt på kjøretøy er 3.500 kg. Lastebiler og traktorer ingen adgang.
  • Barn og dyr må være i bilen.