Vær obs på endring i tømmedager og åpningstider i mai/pinse

Adgangsbevis

Fra 2024 må alle vise adgangsbevis på våre stasjoner for å få levert avfall til redusert pris.

Adgangsbeviset forteller oss at du bor i en av våre eierkommuner, og at du derfor har rett til å levere avfall og betale som privatkunde. Lær mer og last ned.

Køstatus

Beregn god tid på besøket, og vær ute i god tid før stengetid. Ved mye trafikk og fullt kømagasin kan porten bli stengt tidligere. På grunn av driftstillatelser må alle biler være igjennom før stengetid.

Viktig å sortere riktig

  • Det er smart å sortere før du kommer på stasjonen. Da er det enkelt å kaste rett avfall i riktig container og besøket blir mer effektivt.
  • Hvis du skal levere restavfall i sekk må det være i en gjennomsiktig sekk. Gjennomsiktig sekk er bedre for miljøet og tryggere for alle.
  • Hvis farlig avfall som batterier eller brennbar veske havner på feil sted kan det oppstå farlige situasjoner.

Usikker på hvordan det skal sorteres?

Bruk riktig sekk

Skal du levere restavfall i sekk må du bruke gjennomsiktig avfallssekk, som du får kjøpt i butikken.

Spesialsekken merket for plastemballasje skal kun benyttes for plastemballasje hjemme. Bruker du sekken til andre formål kan du bli ilagt et tillegg på 10kr pr. sekk.

Gjør en avtale om veiledning

Trenger du hjelp til løft, sortering av avfallet og veiledning på stasjonsområdet? På onsdager kl. 08.00–11.00 kan du booke en operatør som er med deg under hele besøket.

Tjenesten er gratis, men du må huske å bestille timen før du kommer.

Alt om levering av avfall på Rødmyr

Hvem kan levere?

Medlemmer av renovasjonsordningen som betaler renovasjonsgebyr kan levere avfall til redusert pris.

Hva kan du levere?

Avfallstyper som kan leveres:

Bildekk, papp, papir, metaller, treverk, hageavfall, restavfall, farlig avfall, batterier, impregnert treverk, gips, hvitevarer, elektrisk og elektronisk avfall, glass- og metallemballasje, klær mm.

Obruk

Brukbare gjenstander kan leveres til ombruk. Vi tar ikke imot bøker.

Farlig avfall

Max 1000 kg pr. husstand pr. år. Må være i godkjent emballasje.

Levering av asbest

Asbest skal pakkes inn i to lag med bygningsplast og skal være tydelig merket «asbest» før avfallet leveres på gjenvinningsstasjonen.

Avfall vi ikke tar imot:

Avfall fra næringsvirksomhet, herunder industri- og produksjonsvirksomhet

Matavfall og flytende avfall

Døde dyr

Bilvrak og andre større konstruksjoner

Ammunisjon, eksplosiver eller selvantennelige stoffer

Priser

For medlemmer av renovasjonsordningen i Grenland

Hageavfall, hvitevarer, elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall), farlig avfall, glass- og metallemballasje, husholdningsplastemballasje i egen sekk, klær og gjenstander til ombruket kan leveres uten egenandel.

For annet avfall er prisen følgende:

  • Kr 100 for avfall inntil 1m3
  • Kr 200 for avfall inntil 2m3
  • Ved mengder utover 2m3 øker prisen videre i forhold til mengden.

Tillegg for sekk beregnet til levering av plastemballasje: 10kr

Andre

Fremmedavfall – levering fra besøkende som ikke betaler renovasjonsgebyr til RiG:

Kr 400 pr m3

Retningslinjer på gjenvinningsstasjonen

  • Maks tillatt vekt på kjøretøy er 3.500 kg. Lastebiler og traktorer ingen adgang.
  • Barn og dyr må være i bilen.

Kart over Rødmyr gjenvinningsstasjon