Fra november justerer vi på noen av rutene. Se om du har fått nye tømmedager.

Adgangsbevis

I løpet av 2023 innfører vi adgangsbevis ved levering av avfall på gjenvinningsstasjonene.

Adgangsbeviset forteller oss at du bor i en av våre eierkommuner, og at du derfor har rett til å levere avfall og betale som privatkunde. Lær mer og last ned.

Køstatus

Beregn god tid på besøket, og vær ute i god tid før stengetid. Ved mye trafikk og fullt kømagasin kan porten bli stengt tidligere. På grunn av driftstillatelser må alle biler være igjennom før stengetid.

Viktig å sortere riktig

  • Det er smart å sortere før du kommer på stasjonen. Da er det enkelt å kaste rett avfall i riktig container og besøket blir mer effektivt.
  • Hvis du skal levere restavfall i sekk må det være i en gjennomsiktig sekk. Gjennomsiktig sekk er bedre for miljøet og tryggere for alle.
  • Hvis farlig avfall som batterier eller brennbar veske havner på feil sted kan det oppstå farlige situasjoner.

Usikker på hvordan det skal sorteres?

Gjør en avtale om veiledning

Trenger du hjelp til løft, sortering av avfallet og veiledning på stasjonsområdet? På onsdager kl. 08.00–11.00 kan du booke en operatør som er med deg under hele besøket.

Tjenesten er gratis, men du må huske å bestille timen før du kommer.

Alt om levering av avfall på Rødmyr

Hvem kan levere?

Private husholdninger og kommunale virksomheter som er tilknyttet renovasjonsordningen via renovasjonsgebyr kan levere avfall.

Næringsdrivende med næringsavfall kan ikke levere til RiG’s gjenvinningsstasjoner.

Max tillatt vekt på kjøretøy er 3.500 kg. Lastebiler og traktorer ingen adgang.

Hva kan du levere?

Avfallstyper som kan leveres:

Bildekk, papp, papir, metaller, treverk, hageavfall, restavfall, farlig avfall, batterier, impregnert treverk, gips, hvitevarer, elektrisk og elektronisk avfall, glass- og metallemballasje, klær mm.

Farlig avfall

Max 1000 kg pr. husstand pr. år. Må være i godkjent emballasje.

Levering av asbest

Asbest skal pakkes inn i to lag med bygningsplast og skal være tydelig merket «asbest» før avfallet leveres på gjenvinningsstasjonen.

Avfall som ikke kan leveres:

Avfall fra næringsvirksomhet

Matavfall og flytende avfall

Døde dyr

Bilvrak og andre større konstruksjoner

Ammunisjon, eksplosiver eller selvantenlige stoffer

Priser og betaling

For medlemmer av renovasjonsordningen i Grenland

Hageavfall, hvitevarer, elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall), farlig avfall, glass- og metallemballasje og klær kan leveres uten egenandel.

For annet avfall er prisen følgende:

  • Kr 75 for avfall inntil 1m3
  • Kr 150 for avfall inntil 2m3
  • Ved mengder utover 2m3 øker prisen videre i forhold til mengden.

Andre

Fremmedavfall – levering fra besøkende som ikke betaler renovasjonsgebyr til RiG:

Kr 400 pr m3

Retningslinjer for levering av avfall på gjenvinningsstasjonene

  • Adgang kun for private husholdninger og kommunale virksomheter som er tilknyttet renovasjonordningen.
  • Maks tillatt vekt på kjøretøy er 3.500 kg. Lastebiler og traktorer ingen adgang.
  • Barn og dyr må være i bilen.

Kart over Rødmyr gjenvinningsstasjon