Vær obs på endring i tømmedager og åpningstider i mai/pinse

Matavfall

Matavfallet som samles inn fra innbyggerne i Grenland gjenvinnes. Sammen med husdyrgjødsel fra landbruket blir matavfallet fra den grønne posen til klimavennlig biogass for kjøretøy, biogjødsel til landbruket og grønn CO2 som brukes til produksjon av ny mat.

Gjenvinningen er en svært god miljøløsning for håndtering av matavfallet og bidrar til reduksjon av klimagassutslipp i transportsektoren, landbruket og avfallssektoren.

For deg som ønsker å kompostere​
Hjemmekompostering er en ordning for de som ønsker å produsere kompost til egen hage. Dersom du bor i Bamble kommune, vil du kunne få en årlig reduksjon i renovasjonsgebyret på 300kr om du inngår en avtale om hjemmekompostering med godkjent løsning. Siljan, Skien og Porsgrunn kommune har ikke denne fratrekksordningen, men øvrige vilkår er gjeldende. Dersom du inngår kompostavtale med RiG kan du velge bort egen dunk for matavfall.

Bokashi eller varmkompostering
Alt matavfall skal komposteres og komposteringen må fungere hele året.
For varmkompostering kreves egnet beholder som er isolert, som gir høy temperatur og gir rask kompostering.

Avtale om hjemmekompostering må inngås og godkjennes av RiG. Ordningen gjelder kun for private husstander. (Borettslag, hytter eller kan kommunal næring kan ikke tegne avtale.)

Hvordan komme i gang?
Avtale om hjemmekompostering sendes til RiG. Du må sette deg inn i vilkårene for hjemmekompostering og tilegne deg den kompetansen som kreves for å holde komposteringen ved like året rundt før du kan inngå avtale.

Avtaledokument og vilkår (PDF)
Håndbok i varmkompostering (PDF)

Kompostbinge og utstyr
Du kan kjøpe binge for varmkompost fra RiG. Det koster 4000kr. Tilkjøring koster 375 kr, men bingen kan også hentes på Rødmyr i Skien.
Kompostbingen vi subsidierer er fra Strømbergs. RiG tilbyr ikke utstyr til bokashi.

Kompoststrø
Abonnenter med varmkompostavtale kan hente strø på RiG’s gjenvinningstasjoner. I Siljan kan strø hentes på kommunenes servicesenter. Maks 8 sekker pr avtale pr år.

Abonnenter må selv anskaffe bokashistrø.

Flyttet, eller sluttet å kompostere?
Det er viktig at du melder fra dersom du flytter, eller slutter å kompostere og vil avslutte avtalen om hjemmekompostering.