Avfall som hentes hjemme

Avfallstype Leverandør Hva blir det til? Lokasjon
Papp, papir og
drikkekartong
Norsk
Gjenvinning AS
Materialgjenvinning Sortering: Tønsberg
Nye produkter: ulike fabrikker i EU/EØS
Plastemballasje Norsirk AS Materialgjenvinning
(Energigjenvinning av det som ikke kan gjenvinnes)
Bredaryd, Sverige
Matavfall Lindum AS Materialgjenvinning Taranrød, Tønsberg
Restavfall Bjorstaddalen Næring AS Energigjenvinning Oslo
Glass- og metallemballasje Sirkel Glass AS Materialgjenvinning Sortering: Fredrikstad
Gjenvinning: forskjellige anlegg i Norge

Avfall levert til gjenvinningsstasjonen

Avfallstype Leverandør Hva blir det til? Lokasjon
Ombruk Keops og
Secundus
Gjenbruk Lokalt utsalg
Papp og Kartong Ragn-Sells AS Materialgjenvinning Sortering: Borgeskogen
Gjenvinning: ulike anlegg i EU/EØS-området
Blandet plast Grønt punkt Materialgjenvinning.
(Energigjenvinning av det
som ikke kan gjenvinnes)
Pressing: Borgeskogen.
Sortering og gjenvinning: Litauen
ESP (isopor) Ragn-Sells AS Materialgjenvinning Sortering og pressing: Borgeskogen
Gjenvinning: Nederland
Tekstiler UFF Gjenbruk Litauen
Metaller Metallco Materialgjenvinning Ulike anlegg i Norge
EE-avfall (Elektrisk) Revac AS Materialgjenvinning Ulike anlegg i Norge
Fyllmasser Bjorstaddalen Næring AS Materialgjenvinning Bjorstaddalen, Skien
Nedfallsfrukt/matavfall Lindum AS Materialgjenvinning Taranrød, Tønsberg
Dekk Dekkretur Materialgjenvinning og energigjenvinning Sortering og kverning: Bamble. Videre til anlegg i Norge, Sverige, Marokko og Tyrkia
Trevirke Bjorstaddalen Næring AS Materialgjenvinning Anlegg i Norge og Sverige
MDF Bjorstaddalen
Næring AS
Energigjenvinning Halden
Hageavfall Bjorstaddalen
Næring AS
Materialgjenvinning Bjorstaddalen, Skien
Impregnert trevirke Bjorstaddalen Næring AS Energigjenvinning Munkfors, Sverige
Asbest Norsk
Gjenvinning AS
Deponering Larvik (Grinda)
Vindu med PCB Ruteretur AS Materialgjenvinning og
energigjenvinning
Sortering: Fredrikstad. Glassgjenvinning: Asker.
Resten: Tyskland, Sverige, Danmark
Fritidsbåter Bjorstaddalen
Næring AS
Materialgjenvinning, energigjenvinning og deponering Sortering: Bjorstaddalen, Skien.
Videre behandling på anlegg for aktuelt materiale (plast, metall mm)
Farlig avfall Norsk
Gjenvinning AS
Energigjenvinning,
materialgjenvinnig, deponi
Norge, Danmark og Sverige
Gips Norsk Gjenvinning AS Materialgjenvinning Holmestrand
Restavfall Geminor Energigjenvinning,
materialgjenvinning, deponi
Robotorteres i Bjorstaddalen.
Forbrenning: Sverige.
Metall: Mo i Rana
Plast: Nederland.
Tre: Litauen