Avfall som hentes hjemme

Avfallstype Leverandør Hva blir det til? Lokasjon
Papp, papir og
drikkekartong
Norsk
Gjenvinning
Materialgjenvinning Sortering: Tønsberg
Nye produkter: ulike fabrikker i EU/EØS
Plastemballasje Norsirk Materialgjenvinning
(Energigjenvinning av det
som ikke kan gjenvinnes)
Bredaryd, Sverige
Matavfall Greve Biogass Materialgjenvinning Taranrød, Tønsberg
Restavfall Ragn-Sells Energigjenvinning Klemetsrud, Oslo
Glass- og metallemballasje Sirkel Glass Materialgjenvinning Sortering: Fredrikstad
Gjenvinning: forskjellige anlegg i Norge

Avfall levert til gjenvinningsstasjonen

Avfallstype Leverandør Hva blir det til? Lokasjon
Ombruk Keops og
Secundus
Gjenbruk Lokalt utsalg
Papp og Kartong Ragn-Sells Materialgjenvinning Sortering: Borgeskogen
Gjenvinning: ulike anlegg i EU/EØS-området
Blandet plast Grønt punkt Materialgjenvinning.
(Energigjenvinning av det
som ikke kan gjenvinnes)
Pressing: Borgeskogen.
Sortering og gjenvinning: Litauen
ESP (isopor) Ragn-Sells Materialgjenvinning Sortering og pressing: Borgeskogen
Gjenvinning: Nederland
Tekstiler UFF Gjenbruk Litauen
Metaller Metallco Materialgjenvinning Ulike anlegg i Norge
EE-avfall (Elektrisk) ERP Materialgjenvinning Ulike anlegg i Norge
Fyllmasser Bjorstaddalen Næring Materialgjenvinning Bjorstaddalen, Skien
Nedfallsfrukt/matavfall Greve Biogass Materialgjenvinning Taranrød, Tønsberg
Dekk Dekkretur Materialgjenvinning og energigjenvinning Sortering og kverning: Bamble. Videre til anlegg i Norge, Sverige, Marokko og Tyrkia
Trevirke Geminor Materialgjenvinning Kverning: Bjorstaddalen.
Gjenvinning: Litauen
Trevirke (MDF-plater som ikke
kan gjenvinnes)
Geminor Energigjenvinning Sverige, Trollhätten
Hageavfall Bjorstaddalen
Næring
Materialgjenvinning Bjorstaddalen, Skien
Impregnert trevirke Norsk
Gjenvinning
Energigjenvinning Kirkenær, Innlandet fylke
Asbest Norsk
Gjenvinning
Deponering Larvik (Grinda)
Vindu med PCB Ruteretur Materialgjenvinning og
energigjenvinning
Sortering: Fredrikstad. Glassgjenvinning: Asker.
Resten: Tyskland, Sverige, Danmark
Fritidsbåter Bjorstaddalen
Næring
Materialgjenvinning, energigjenvinning og deponering Sortering: Bjorstaddalen, Skien.
Videre behandling på anlegg for aktuelt materiale (plast, metall mm)
Farlig avfall Norsk
Gjenvinning
Energigjenvinning,
materialgjenvinnig, deponi
Norge, Danmark og Sverige
Restavfall Geminor Energigjenvinning,
materialgjenvinning, deponi
Robotorteres i Bjorstaddalen.
Forbrenning: Sverige.
Metall: Mo i Rana
Plast: Nederland.
Tre: Litauen