Polkadottposer gir bedre materialgjenvinning

I 2021 vil innbyggerne i Grenland få utdelt gjennomsiktige poser med blå polkadotter til oppsamling av plastemballasje. 
 

Polkadottposene vil erstatte dagens blå poser. Dette vil øke kvaliteten på den innsamlede plastemballasjen og bidra til mer materialgjenvinning.


Plastemballasjen vi samler inn fra husholdningene i Grenland går til Norsirk, som sørger for videre håndtering. I dag blir 61 % av plasten vi samler inn materialgjenvunnet. 

polkapose.PNG

RiG er det første avfallsselskapet som satte krav om 100 % materialgjenvinning av trevirke

Størstedelen av returtrevirket blir i dag sendt til Latvia for materialgjenvinning og skal benyttes i produksjon av sponplater, som igjen skal benyttes til produksjon av møbler.


God sortering på gjenvinningsstasjonene er viktig for å kunne gjenbruke de ressursene vi har framfor å bruke nye, jomfruelige ressurser i produksjon av nye produkter. 


Bedre sortert avfall øker kvaliteten på råvaren vi leverer til behandling og gjenvinning.

 

krakkannonse.PNG

Miljøkrav i kontrakter gir resirkulerte avfallsbeholdere og miljøvennlig transport

I våre innkjøp stiller vi høye miljøkrav. Våre nye avfallsbeholdere består nå av 95 % resirkulert plast, og er fraktet med tog. 


Krav og kriterier ved anskaffelser er et av våre viktigste virkemiddel og det sender tydelige signal til bransjen om å tenke miljø i alle ledd.


Når du kildesorterer riktig så skal vi sørge for at avfallet ditt blir til noe nytt.

beholderannonse.PNG

Biogassbussene bruker ditt matavfall som drivstoff

Matavfallet som legges i grønne poser går til Greve Biogass og Den Magiske Fabrikken i Tønsberg, der det blir til biogass og biogjødsel.

Produksjon av biogass og biogjødsel er en god og bærekraftig utnyttelse av matavfallet. Det er derfor viktig at vi sorterer matavfallet vårt i grønne poser, og ikke legger det i restavfallet.

Visste du at en biogassbuss kan kjøre 1 km på 2,5 kg matavfall? Busser og renovasjonsbiler i Grenland kjører på ditt matavfall.

Vil du vite mer? Se Greve Biogass

Biogassbuss_edited.png

Smoothiebegeret ditt kan resirkuleres til bildeler

Når du resirkulerer plastemeballasjen din så sørger du for at ressursene brukes flere ganger.

Plast som som leveres til gjenvinning blir en del av det sirkulære kretsløpet og kan bli til nye plastprodukter.

 

Renheten på plasten avgjør i hvilke nye produkter den kan få et nytt liv.

Vil du vite mer? Se Norsirk

Smootihebeger.JPG

Nå må du bruke gjennomsiktige sekker på gjenvinningsstasjonen

Hvis du skal levere restavfall i sekk må den være gjennomsiktig.

Hvis farlig avfall som batterier eller brennbar veske havner på feil sted kan det oppstå farlige situasjoner.

 

Gjennomsiktig sekk er bedre for miljøet og tryggere for alle.

RiG - Gjennomsiktig sekk 3.jpg

God kildesortering bidrar til en friskere klode

Det er mer klimavennlig å bruke råvarene på nytt enn å utvinne nye råvarer.

Dersom vi kildesorterer og resirkulerer avfallet tar vi vare på ressursene og bruker dem om igjen.

Gjenvinning handler også om at miljøskadelige stoffer tas hånd om, slik at disse ikke lekker ut i naturen og skader dyr, mennesker og miljø.

Vil du vite mer? Se Sortere.no - Hva er poenget

Friskere klode.jpg