Polkadottposer gir bedre materialgjenvinning

I 2021 vil innbyggerne i Grenland få utdelt gjennomsiktige poser med blå polkadotter til oppsamling av plastemballasje. 
 

Polkadottposene vil erstatte dagens blå poser. Dette vil øke kvaliteten på den innsamlede plastemballasjen og bidra til mer materialgjenvinning.


Plastemballasjen vi samler inn fra husholdningene i Grenland går til Norsirk, som sørger for videre håndtering. I dag blir 61 % av plasten vi samler inn materialgjenvunnet. 

polkapose.PNG

RiG er det første avfallsselskapet som satte krav om 100 % materialgjenvinning av trevirke

Størstedelen av returtrevirket blir i dag sendt til Latvia for materialgjenvinning og skal benyttes i produksjon av sponplater, som igjen skal benyttes til produksjon av møbler.


God sortering på gjenvinningsstasjonene er viktig for å kunne gjenbruke de ressursene vi har framfor å bruke nye, jomfruelige ressurser i produksjon av nye produkter. 


Bedre sortert avfall øker kvaliteten på råvaren vi leverer til behandling og gjenvinning.

 

krakkannonse.PNG

Miljøkrav i kontrakter gir resirkulerte avfallsbeholdere og miljøvennlig transport

I våre innkjøp stiller vi høye miljøkrav. Våre nye avfallsbeholdere består nå av 95 % resirkulert plast, og er fraktet med tog. 


Krav og kriterier ved anskaffelser er et av våre viktigste virkemiddel og det sender tydelige signal til bransjen om å tenke miljø i alle ledd.


Når du kildesorterer riktig så skal vi sørge for at avfallet ditt blir til noe nytt.

beholderannonse.PNG