Matavfallet ditt blir til biogass og biogjødsel

Når du sorterer matavfallet i grønn pose bidrar du til å produsere biogass og biogjødsel.

Takk for at du sorterer!

Fra jord til bord.png

Farlig avfall må merkes med riktig innhold

Farlig avfall er avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, som rengjøringsmidler, maling, lakk og lim, spraybokser, lysstoffrør/sparepærer, løsemidler, bilpleieprodukter og plantevernmidler. Farlig avfall skal håndteres så miljøgifter ikke lekker ut i naturen og skader mennesker, dyr og miljø.

 

Farlig avfall kan leveres gratis på gjenvinningsstasjonen og på ruten for farlig avfall som også er gratis.

Farlig avfall bør leveres i originalemballasje. Hvis ikke, må det merkes med riktig innhold.

Takk for at du sorterer!

Farlig avfall må merkes med riktig innhold.png

Kan den gamle stolen din brukes om igjen? Lever den til ombruk.

Ombruk er noe av det viktigste vi kan gjøre for miljøet. Dersom du skal kaste gamle møbler eller annet som noen kan ha bruk for, bør du levere det til ombruk.

I Pasadalen og på Rødmyr tar vi i mot gjenstander til ombruk.

Stol til ombruk.png

Matavfallet ditt kommer til nytte dersom du legger det i grønn pose

Matavfallet som legges i grønne poser går til Greve Biogass og Den Magiske Fabrikken i Tønsberg, der det blir til biogass og biogjødsel.

Det beste er om du spiser opp maten du kjøper, men har du matrester må det legges i grønn pose slik at det kommer til nytte.

Grønn matavfallspose.png

Batterier kan lage brann dersom det ikke blir håndtert riktig

Gamle batterier og ødelagte produkter med batteri må leveres slik at det blir håndtert forsvarlig.

Ofte er det reststrøm igjen i batteriene og når avfallet blir trykket sammen kan det oppstå friksjon, varmegang og deretter kortslutning.

Batterier og småelektrisk kan leveres gratis tilbake til butikk, på gjenvinningsstasjonen eller på ruten for farlig avfall.

Takk for at du sorterer!

Batterier.png

Det en har forlatt, er en annens skatt

Dersom skøytene dine er for små eller skiene for korte, så er det helt sikker noen andre det passer.

Lever tingene du selv ikke har bruk for lenger til ombruk. Da kommer de til nytte.

Husk at du kan levere dem på gjenvinningsstasjonen i Pasadalen eller på Rødmyr.

Det en har forlatt, er en annens skatt (skøyter).png

I Grenland blir vi stadig bedre på materialgjenvinning

I løpet av 2020 så vi effekten av tiltakene i hovedplanen. Graden av materialgjenvinning har gått fra 36 % til hele 57 %.

De viktigste tiltakene for å øke graden av materialgjenvinning er:

-  Vi stiller krav til materialgjenvinning i kontraktene

- Bedre sortering hjemme og på gjenvinningsstasjonene

- Informasjonsarbeid

- Gode system for kildesortering og håndtering av avfallet

 Takk for at du sorterer og gjør din del av jobben.

Vi blir stadig bedre - klode.jpg

Spraybokser kan eksplodere og forårsake brann

Dersom du kaster spraybokser i feil beholder, kan sprayboksene komme i klem og eksplodere under transport og håndtering. I verste fall kan de forårsake brann og skader på mennesker og materiell.

Spraybokser og annet farlig avfall må alltid leveres på gjenvinningsstasjonen eller på ruten for farlig avfall, slik at det blir håndtert på en forsvarlig måte.

Sprayboks.jpg

Papp og papir kan gjenvinnes mange ganger

All papp og papir fra private husholdninger går til gjenvinning og produksjon av nytt papir og kartongemballasje. Papiret blir både til dopapir, avispapir, skrivepapir og papiremballasje.

Vi bruker mindre energi for å produsere papir fra returpapir, enn fra tømmer.

Trefibre kan brukes om igjen 6-8 ganger.

Papir og Trefibre.jpg

Matavfallet ditt er en del av et viktig, lokalt kretsløp

Når vi kildesorterer matavfall, blir matavfallet til biogass og biogjødsel. 

Biogass er et miljøvennlig drivstoff og kan erstatte bensin og diesel som er laget av olje.

Biogjødsel er verdifull næring for bær, frukt og planter.

Takk for at du sorterer matavfallet ditt og legger det i de grønne posene.

Matavfall i kretsløp.jpg

Olje må hånderes forsvarlig

Olje kan skade både mennesker, dyr og utstyr og må derfor sorteres som er farlig avfall.

Olje (inkludert matolje) kan leveres på gjenvinningsstasjonen eller på ruten for farlig avfall.

Oljekanne.jpg

RiG er det første avfallsselskapet som satte krav om 100 % materialgjenvinning av trevirke

Størstedelen av returtrevirket blir i dag sendt til Latvia for materialgjenvinning og skal benyttes i produksjon av sponplater, som igjen skal benyttes til produksjon av møbler.


God sortering på gjenvinningsstasjonene er viktig for å kunne gjenbruke de ressursene vi har framfor å bruke nye, jomfruelige ressurser i produksjon av nye produkter. 


Bedre sortert avfall øker kvaliteten på råvaren vi leverer til behandling og gjenvinning.

 

krakkannonse.PNG

Polkadottposer gir bedre materialgjenvinning

I 2021 vil innbyggerne i Grenland få utdelt gjennomsiktige poser med blå polkadotter til oppsamling av plastemballasje. 
 

Polkadottposene vil erstatte dagens blå poser. Dette vil øke kvaliteten på den innsamlede plastemballasjen og bidra til mer materialgjenvinning.


Plastemballasjen vi samler inn fra husholdningene i Grenland går til Norsirk, som sørger for videre håndtering. I dag blir 61 % av plasten vi samler inn materialgjenvunnet. 

polkapose.PNG

Miljøkrav i kontrakter gir resirkulerte avfallsbeholdere og miljøvennlig transport

I våre innkjøp stiller vi høye miljøkrav. Våre nye avfallsbeholdere består nå av 95 % resirkulert plast, og er fraktet med tog. 


Krav og kriterier ved anskaffelser er et av våre viktigste virkemiddel og det sender tydelige signal til bransjen om å tenke miljø i alle ledd.


Når du kildesorterer riktig så skal vi sørge for at avfallet ditt blir til noe nytt.

beholderannonse.PNG

RiG er det første avfallsselskapet som satte krav om 100 % materialgjenvinning av trevirke

Størstedelen av returtrevirket blir i dag sendt til Latvia for materialgjenvinning og skal benyttes i produksjon av sponplater, som igjen skal benyttes til produksjon av møbler.


God sortering på gjenvinningsstasjonene er viktig for å kunne gjenbruke de ressursene vi har framfor å bruke nye, jomfruelige ressurser i produksjon av nye produkter. 


Bedre sortert avfall øker kvaliteten på råvaren vi leverer til behandling og gjenvinning.

krakkannonse.PNG

Biogassbussene bruker ditt matavfall som drivstoff

Matavfallet som legges i grønne poser går til Greve Biogass og Den Magiske Fabrikken i Tønsberg, der det blir til biogass og biogjødsel.

Produksjon av biogass og biogjødsel er en god og bærekraftig utnyttelse av matavfallet. Det er derfor viktig at vi sorterer matavfallet vårt i grønne poser, og ikke legger det i restavfallet.

Visste du at en biogassbuss kan kjøre 1 km på 2,5 kg matavfall? Busser og renovasjonsbiler i Grenland kjører på ditt matavfall.

Vil du vite mer? Se Greve Biogass

Biogassbuss_edited.png

Smoothiebegeret ditt kan resirkuleres til bildeler

Når du resirkulerer plastemeballasjen din så sørger du for at ressursene brukes flere ganger.

Plast som som leveres til gjenvinning blir en del av det sirkulære kretsløpet og kan bli til nye plastprodukter.

 

Renheten på plasten avgjør i hvilke nye produkter den kan få et nytt liv.

Vil du vite mer? Se Norsirk

Smootihebeger.JPG

Nå må du bruke gjennomsiktige sekker på gjenvinningsstasjonen

Hvis du skal levere restavfall i sekk må den være gjennomsiktig.

Hvis farlig avfall som batterier eller brennbar veske havner på feil sted kan det oppstå farlige situasjoner.

 

Gjennomsiktig sekk er bedre for miljøet og tryggere for alle.

RiG - Gjennomsiktig sekk 3.jpg

God kildesortering bidrar til en friskere klode

Det er mer klimavennlig å bruke råvarene på nytt enn å utvinne nye råvarer.

Dersom vi kildesorterer og resirkulerer avfallet tar vi vare på ressursene og bruker dem om igjen.

Gjenvinning handler også om at miljøskadelige stoffer tas hånd om, slik at disse ikke lekker ut i naturen og skader dyr, mennesker og miljø.

Vil du vite mer? Se Sortere.no - Hva er poenget

Friskere klode.jpg