Vær obs på endring i tømmedager og åpningstider i mai/pinse

På hytta skal du kildesortere matavfall, papp og papir, plastemballasje, glass- og metallemballasje og restavfall.

Farlig avfall, EE-avfall, bygg-avfall, store gjenstander etc. må leveres på gjenvinningsstasjonen.

Hva gjelder i din kommune?

Bamble

Hensetting og forsøpling er forbudt og vil kunne medføre anmeldelse. Dersom beholderne er fulle, gi beskjed til RiG, og benytt annet sorteringspunkt.

Hytterenovasjon i Bamble har både åpne og låste sorteringspunkter.

Du skal sortere:

-Restavfall

-Matavfall
-Papp og papir

-Plastemballasje
-Glass- og metallemballasje

Farlig avfall, EE-avfall, bygg avfall, store gjenstander osv. skal leveres på en av gjenvinningsstasjonene.

Nøkler og tilgang

Alle som er registrert som regningsmottaker for hytterenovasjon i Bamble har tidligere fått tilsendt nøkkelbrikker.

Det betyr at ikke alle hyttebrukere har nøkkelbrikke. Disse må ta kontakt med hytteeier.

Kragerø

De som eier hytter i Kragerø og kommer til hytta via Valle og andre båthavner i Bamble, kan nå benytte seg av hytterenovasjon i Bamble. Les mer om ordningen.

Porsgrunn

Hensetting og forsøpling er forbudt og vil kunne medføre anmeldelse. Dersom beholderne er fulle, gi beskjed til RiG, og benytt annet sorteringspunkt.

Nytt i Porsgrunn

-For å tilrettelegge for ny utsortering av matavfall og plastemballasje er det etablert containerløsninger på sentrale steder i tillegg til de stedene hvor det i dag er nedgravde avfallsløsninger.

-Sorteringspunkter hvor det tidligere har stått plastdunker er avviklet. Containere og nedgravde løsninger vil være tilgjengelig hele året.

Kart over sorteringspunktene blir fortløpende oppdatert.

Øyene

På Sandøya vil det inntil videre være plastdunker. Hytter på andre øyer må fortsatt bringe avfallet til sorteringspunkter som ligger i tilknytning til havn.

Plassering av sorteringspunkter

RiG kan kun sette ut containere etter avtale med grunneier, eller på egnet grunn som kommunen disponerer. Området må være stort nok til at renovasjonsbil med kran har tilstrekkelig manøvreringsareal og tilkomst. Er du grunneier og disponerer areal som kan være egnet til sorteringspunkt? Kontakt RiG

Du skal sortere:

-Restavfall

-Matavfall
-Papp og papir

-Plastemballasje
-Glass- og metallemballasje

Farlig avfall, EE-avfall, bygg avfall, store gjenstander osv. skal leveres på en av gjenvinningsstasjonene.

Siljan

Hensetting og forsøpling er forbudt og vil kunne medføre anmeldelse. Dersom beholderne er fulle, gi beskjed til RiG, og benytt annet sorteringspunkt.

Hytterenovasjon i Siljan har både åpne og låste beholdere.

Du skal sortere:
-Restavfall

-Matavfall
-Papp og papir

-Plastemballasje
-Glass- og metallemballasje

Farlig avfall, EE-avfall, bygg avfall, store gjenstander osv. skal leveres på en av gjenvinningsstasjonene.

Nøkler og tilgang

Alle som er registrert som regningsmottaker for hytterenovasjon i Siljan har tidligere fått tilsendt nøkkelbrikker.

Det betyr at ikke alle hyttebrukere har nøkkelbrikke. Disse må ta kontakt med hytteeier.

Skien

Hensetting og forsøpling er forbudt og vil kunne medføre anmeldelse. Dersom beholderne er fulle, gi beskjed til RiG, og benytt annet sorteringspunkt.

Hytterenovasjon i Skien har låste beholdere.

Du skal sortere:

-Restavfall

-Matavfall
-Papp og papir

-Plastemballasje
-Glass- og metallemballasje

Farlig avfall, EE-avfall, bygg avfall, store gjenstander osv. skal leveres på en av gjenvinningsstasjonene.

Nøkler og tilgang

Alle som er registrert som regningsmottaker for hytterenovasjon i Skien har tidligere fått tilsendt nøkler.

Det betyr at ikke alle hyttebrukere har nøkkel. Disse må ta kontakt med hytteeier.

Fritak

Det kan søkes om fritak for hytterenovasjon dersom visse kriterier er oppfylt. Les mer HER

Kart over sorteringspunktene

Velg din kommune (åpnes i ny fane)

Spørsmål og svar om kildesortering på hytta

Hvorfor må vi kildesortere hytteavfallet?

Avfall fra hytter og fritidseiendommer er definert som husholdningsavfall. Fra 2023 er vi lovpålagt gjennom forurensningsloven §10a-4 å ha kildesortering av matavfall og plastemballasje. Utover lovkravet er det også veldig positivt å samle inn mer matavfall. Matavfallet som samles inn i Grenland går til biogass- og biogjødselproduksjon som gjør at vi får utnyttet ressursene som er i matavfallet.

Til mer plastemballasje vi samler inn, til mer går inn i viktige verdistrømmer som øker bruken av gjenbrukt plast i ny produksjon. Plastemballasje som havner i restavfallet, går til forbrenning og muligheten for gjenvinning går opp i røyk.

Hvor får jeg tak i nye bioposer?

Bioposer vil være tilgjengelig i egne kasser/postkasser ved samlepunkt. Det er også mulig å få dem utlevert på gjenvinningsstasjoner og ved servicesenter i kommunen.

Hvilke plastposer kan vi samle plastemballasje i?

Så lenge det er en pose av plast kan du samle plastemballasje i den. Ikke bruk bioposer, de er kun til matavfall.

Hva menes med ren plastemballasje?

Ren plastemballasje vil si at den er tom for produktrester.

Kan vi få egne dunker til vår hytte?

Nei, av hensyn til logistikk for innsamling er det etablert sorteringspunkter der avfallet skal kastes.

Kan jeg få ventilert beholder til matavfall til å ha i kjøkkenbenken på hytta?

Ja, disse kan hentes på våre gjenvinningsstasjoner innenfor åpningstid og kommunenes servicesenter innen deres åpningstid.

Kan jeg kaste alt på sorteringspunktene?

På vanlige sorteringspunkt skal du kunne sortere:
– Plastemballasje
– Matavfall
– Papp og Papir
– Glass- og metallemballasje
– Restavfall

Restavfall er beregnet til vanlig husholdningsrestavfall. Grovavfall, Farlig avfall, EE-avfall, bygg-avfall, store gjenstander etc. skal leveres på en av gjenvinningsstasjonene.

Gjenvinningsstasjoner

Porsgrunn: Pasadalen
Skien: Rødmyr
Bamble: Eik

Hvorfor er det ikke sekkeløsning for plastemballasje på hytta?

Henting etter tømmekalender krever at sekken henges ut på angitt tømmedag. Bruk av fritidseiendommer er mer sporadisk, og kan derfor ikke følge en tømmekalender. Oppsamlingen skjer i container og dunker.

Vel- og hytteforeninger

Vel- og hytteforeninger som ønsker å samarbeide med RiG om distribusjon av poser, utstyr og informasjon til sine medlemmer kan melde seg på her.