Nytt i 2023

I løpet av 2023 innføres samme sorteringsordning som hos private husholdninger. Det blir tilrettelagt for utsortering av plastemballasje, matavfall, papp og papir, glass- og metallemballasje og restavfall.

Utplassering av dunker og containere er planlagt til høsten 2023 med løpende oppstart kommunevis.

Se også spørsmål og svar om kildesortering på hytta.

Vel- og hytteforeninger

Vel- og hytteforeninger som ønsker å samarbeide med RiG om distribusjon av poser, utstyr og informasjon til sine medlemmer kan melde seg på her.

For Porsgrunn

For å tilrettelegge for ny utsortering blir det etablert containerløsninger på sentrale steder. Enkelte sorteringspunkter hvor det i dag står dunker blir avviklet. Kartet som viser sorteringspunktene blir fortløpende oppdatert.

Hva gjelder i din kommune?

Bamble

Hytterenovasjon er tilgjengelig hele året.

Hensetting og forsøpling er forbudt og vil kunne medføre anmeldelse. Dersom beholderne er fulle – gi beskjed til RiG.

Hytterenovasjon i Bamble har både åpne og låste sorteringspunkter.

Du skal sortere:
-Restavfall
-Papp og papir
-Glass- og metallemballasje

Ikke alle sorteringspunkter har beholder for glass- og metallemballasje.

Farlig avfall, EE-avfall, bygg avfall, store gjenstander osv. skal leveres på en av gjenvinningsstasjonene.

Nøkler og tilgang

Alle som er registrert som regningsmottaker for hytterenovasjon i Bamble har fått tilsendt to stk nøkkelbrikker.

Det betyr at ikke alle hyttebrukere får nøkkelbrikke. Disse må ta kontakt med hytteeier.

Kragerø

De som eier hytter i Kragerø og kommer til hytta via Valle og andre båthavner i Bamble, kan nå benytte seg av hytterenovasjon i Bamble. Les mer om ordningen.

Porsgrunn

Hytterenovasjon er tilgjengelig fra påske (eller 1.april ved sen påske) til og med høstferien.

Hensetting og forsøpling er forbudt og vil kunne medføre anmeldelse. Dersom beholderne er fulle – gi beskjed til RiG.

Du skal sortere:
-Restavfall
-Papp og papir
-Glass- og metallemballasje

Ikke alle sorteringspunkter har beholder for glass- og metallemballasje.

Farlig avfall, EE-avfall, bygg avfall, store gjenstander osv. skal leveres på en av gjenvinningsstasjonene.

Siljan

Hytterenovasjon er tilgjengelig hele året.

Hensetting og forsøpling er forbudt og vil kunne medføre anmeldelse. Dersom beholderne er fulle – gi beskjed til RiG.

Hytterenovasjon i Siljan har både åpne og låste punkter.

Du skal sortere:
-Restavfall
-Papp og papir
-Glass- og metallemballasje

Ikke alle sorteringspunkter har beholder for glass- og metallemballasje.

Farlig avfall, EE-avfall, bygg avfall, store gjenstander osv. skal leveres på en av gjenvinningsstasjonene.

Nøkler og tilgang

Alle som er registrert som regningsmottaker for hytterenovasjon i Siljan har fått tilsendt nøkkelbrikker.

Det betyr at ikke alle hyttebrukere får nøkkelbrikke. Disse må ta kontakt med hytteeier.

Skien

Hytterenovasjon er tilgjengelig hele året.

Hensetting og forsøpling er forbudt og vil kunne medføre anmeldelse. Dersom beholderne er fulle – gi beskjed til RiG.

Hytterenovasjon i Skien har låste beholdere.

Du skal sortere:
-Restavfall
-Papp og papir
-Glass- og metallemballasje

Ikke alle sorteringspunkter har beholder for glass- og metallemballasje.

Farlig avfall, EE-avfall, bygg avfall, store gjenstander osv. skal leveres på en av gjenvinningsstasjonene.

Nøkler og tilgang

Alle som er registrert som regningsmottaker for hytterenovasjon i Skien har fått tilsendt nøkler.

Det betyr at ikke alle hyttebrukere får nøkkel. Disse må ta kontakt med hytteeier.

Fritak

Det kan søkes om fritak for hytterenovasjon dersom visse kriterier er oppfyllt. Les mer HER

Kart over sorteringspunktene

Spørsmål og svar ny sorteringsordning på hytta

Hvorfor må vi kildesortere hytteavfallet?

Avfall fra hytter og fritidseiendommer er definert som husholdningsavfall. Fra 2023 er vi lovpålagt gjennom forurensningsloven §10a-4 å ha kildesortering av matavfall og plastemballasje. Utover lovkravet er det også veldig positivt å samle inn mer matavfall. Matavfall som samles inn i Grenland går til biogass- og biogjødselproduksjon som gjør at vi får utnyttet ressursene som er i matavfallet.

Til mer plastemballasje vi samler inn, til mer av det går inn i viktige verdistrømmer som øker bruken av gjenbrukt plast i ny produksjon. Plastemballasje som havner i restavfallet, går til forbrenning og muligheten for gjenvinning går opp i røyk.

Hvor får jeg tak i nye bioposer?

Bioposer vil være tilgjengelig i egne kasser/postkasser ved samlepunkt. Det er også mulig å få dem utlevert på gjenvinningsstasjoner og ved servicesenter i kommunen.

Hvilke plastposer kan vi samle plastemballasje i?

Så lenge det er en pose av plast kan du samle plastemballasje i den. Ikke bruk bioposer, de er kun til matavfall.

Hva menes med ren plastemballasje?

Ren plastemballasje vil si at den er tom for produktrester.

Kan vi få egne dunker til vår hytte?

Nei, av hensyn til logistikk for innsamling er det etablert sorteringspunkter der avfallet skal kastes.

Når starter dette på mitt sorteringspunkt?

Vi starter omleggingen i starten av september og det er totalt 67 sorteringspunkter som skal få økt kildesortering. Etter planen skal vi være ferdige med omleggingen i løpet av høsten.

Frem til ditt sorteringspunk har blitt klargjort for matavfall og plastemballasje så bruker du samlepunktet som tidligere.

Ikke alle av dagens hytterenovasjonspunkter vil få full kildesortering av alle fraksjoner på grunn av praktiske forhold, men du kan bruke alle hytterenovasjonspunkter i kommunen du har hytte.

Kan jeg få ventilert beholder til matavfall til å ha i kjøkkenbenken på hytta?

Ja, disse vil være mulige å hente på våre gjenvinningsstasjoner innenfor åpningstid og kommunenes servicesenter innen deres åpningstid.

Kan jeg kaste alt på sorteringspunktene?

På vanlige sorteringspunkt skal du kunne sortere:
– Plastemballasje
– Matavfall
– Papp og Papir
– Glass- og metallemballasje
– Restavfall

Restavfall er beregnet til vanlig husholdningsrestavfall. Grovavfall som ofte blir produsert i forbindelse med oppussing sammen med andre fraksjoner kan leveres på gjenvinningsstasjonene i Grenland.

Porsgrunn: Pasadalen
Skien: Rødmyr
Bamble: Eik

Hvorfor er det ikke sekkeløsning for plastemballasje på hytta?

Henting etter tømmekalender krever at sekken henges ut på angitt tømmedag. Bruk av fritidseiendommer er mer sporadisk, og kan derfor ikke følge en tømmekalender. Oppsamlingen skjer i container og dunker.