Renovasjonspunktene er beregnet for husholdningsavfall. Større gjenstander, farlig avfall, ee-avfall samt bygg og rivningsavfall o.l må leveres på gjenvinningsstasjonen.

Hva gjelder i din kommune?

Bamble

Bamble har helårsrenovasjon.

All hytterenovasjon i Bamble kommune skal leveres på angitt sted. Hytterenovasjonspunkter med plastdunker avvikles fortløpende. Benytt kartet for å finne ditt nærmeste leveringssted. Hensetting og forsøpling er forbudt og vil kunne medføre anmeldelse.

Hytterenovasjon i Bamble har både åpne og låste punkter.

På hytterenovasjonspunktene sorteres:

Restavfall

Papp og papir

Glass- og metallemballasje

Ikke alle av de ulåste punktene har beholder for glass- og metallemballasje

Farlig avfall, EE-avfall, bygg avfall, store gjenstander osv. skal leveres på en av gjenvinningsstasjonene.

Nøkler og tilgang

Alle som er registrert som regningsmottaker for hytterenovasjon i Bamble har fått tilsendt to stk nøkkelbrikker.

Det betyr at ikke alle hyttebrukere får nøkkelbrikke. Disse må ta kontakt med hytteeier.

Kragerø

De som eier hytter i Kragerø og kommer til hytta via Valle og andre båthavner i Bamble, kan nå benytte seg av hytterenovasjon i Bamble. Les mer om ordningen.

Porsgrunn

Hytterenovasjon i Porsgrunn har åpne punkter i hyttesesongen. Hytterenovasjon er tilgjengelig fra påske (eller 1.april ved sen påske) til og med høstferien.

På hytterenovasjonspunktene sorteres:

Restavfall

Papp og papir

Glass- og metallemballasje

Farlig avfall, EE-avfall, bygg avfall, store gjenstander osv. skal leveres på en av gjenvinningsstasjonene.

Siljan

Det er helårsrenovasjon i Siljan.

Hytterenovasjon i siljan har både åpne og låste punkter.

På hytterenovasjonspunktene sorteres:

Restavfall

Papp og papir

Glass- og metallemballasje

Ikke alle punkter har beholder for glass- og metallemballasje

Farlig avfall, EE-avfall, bygg avfall, store gjenstander osv. skal leveres på en av gjenvinningsstasjonene.

Nøkler og tilgang

Alle som er registrert som regningsmottaker for hytterenovasjon i Siljan har fått tilsendt nøkkelbrikker.

Det betyr at ikke alle hyttebrukere får nøkkelbrikke. Disse må ta kontakt med hytteeier.

Skien

Det er helårsrenovasjon i Skien.

Hytterenovasjon i Skien har avlåste beholdere.

På hytterenovasjonspunktene sorteres:

Restavfall

Papp og papir

Glass- og metallemballasje

Farlig avfall, EE-avfall, bygg avfall, store gjenstander osv. skal leveres på en av gjenvinningsstasjonene.

Nøkler og tilgang

Alle som er registrert som regningsmottaker for hytterenovasjon i Skien har fått tilsendt nøkler.

Det betyr at ikke alle hyttebrukere får nøkkel. Disse må ta kontakt med hytteeier.

Fritak

Det kan søkes om fritak for hytterenovasjon dersom visse kriterier er oppfyllt. Les mer HER

Kart over hytterenovasjonspunktene