De som eier hytter i Kragerø og kommer til hytta via Valle og andre båthavner i Bamble, kan nå benytte seg av hytterenovasjon i Bamble. I praksis har man kunnet gjøre dette også tidligere, ettersom beholdere på flere sentrale steder, blant annet ved Valle Marina har stått åpne for publikum.

Disse punktene er i utgangspunktet kun tiltenkt hytterenovasjon i Bamble, og vil hovedsakelig være avlåst.

Siden en del av Kragerøs hytteboere har behov for en renovasjonsløsning i Bamble, har Kragerø kommune, Bamble kommune og Renovasjon i Grenland blitt enig om en ordning som gjør det mulig for hytteeiere i Kragerø å benytte de låste renovasjonspunktene i Bamble. Det vil ikke koste mer enn det abonnementet du har hos Kragerø kommune i dag.​

Tjenesten inkluderer 2stk brikker. Ekstra brikker koster kr 100,- pr stk.

Du må følge sorteringsordning og andre bestemmelser i Bamble kommune.

Hvem har ansvar når det er flere kommuner inne i bildet?
Du er fremdeles renovasjonsabonnent hos Kragerø kommune, ettersom det er der hytta ligger (selv om abonnementet settes til 0 kroner).

Renovasjon i Grenland sørger for at nøkkelbrikke blir sendt ut, og sørger for at hytterenovasjonsbeholderne tømmes.

Bamble kommune sender fakturaen du betaler for å få tilgang til hytterenovasjon i kommunen.