Vær obs på endring i tømmedager og åpningstider i mai/pinse

Eiere av hytter i Kragerø, som kommer til hytta via Valle og andre båthavner i Bamble, kan benytte seg av hytterenovasjon i Bamble.

Kragerø kommune, Bamble kommune og Renovasjon i Grenland blitt enig om en ordning som gjør det mulig for hytteeiere i Kragerø å benytte de låste renovasjonspunktene i Bamble. Det vil ikke koste mer enn det abonnementet du har hos Kragerø kommune i dag.​

Tilbudet avgrenses til å benytte dunker og containere på sorteringspunkter for hytterenovasjon. Tjenester som bruk av gjenvinningsstasjoner, RiGs kundesenter mv. inngår ikke i prisen.

Tjenesten inkluderer 2 stk. nøkkelbrikker. Ekstra brikker koster kr 100,- pr stk.

Du må følge sorteringsordning og andre bestemmelser i Bamble kommune.

Hvem har ansvar for hva?

  • Du er fremdeles renovasjonsabonnent hos Kragerø kommune, ettersom det er der hytta ligger. (abonnementet settes til 0 kroner).
  • Renovasjon i Grenland sender ut nøkkelbrikke, og sørger for at hytterenovasjonsbeholderne tømmes.
  • Bamble kommune sender fakturaen du betaler for å få tilgang til hytterenovasjon i kommunen.