Anskaffelser

Anskaffelser er det viktigste virkemidlet RiG har for å nå sine mål. Som interkommunalt selskap omfattes RiG av Lov om offentlig anskaffelser og gjennomfører alle sine innkjøp i tråd med kravene i regelverket.

 

Alle nye konkurranser som omfattes av regelverkets del II og del II utlyses via TendSign. Her kan alle leverandører som har registrert seg se utlyste konkurranser, levere tilbud til RiG og stille spørsmål om konkurransene. Anskaffelsene blir også utlyst på Doffin, og du finner dem ved å søke på «Renovasjon i Grenland».

Flytte lastebil

Se pågående anskaffelser

Dialogkonferanser

Gjennom dialog med markedet kan vi få verdifull informasjon om hvilke løsninger som kan leveres nå og på litt lengre sikt. Vi avholder derfor dialogkonferanser for å finne ut hvordan vi sammen med leverandørene kan øke sjansene våre for å få tilbud på smarte, grønne løsningene for Grenland når vi gjør anskaffelser.