Nye poser til matavfall

De grønne plastposene for matavfall byttes ut med nedbrytbare bioposer. De nye posene er litt skjørere, men mye mer miljøvennlige. Slik bruker du dem best mulig:
– Bruk bøtte med lufting i kjøkkenbenken. Hvis det ikke er mulig; ha lokket åpent.
– Legg tørkepapir i posen hvis det er veldig fuktig avfall (saus og lignende).
– Pakk små beinrester og anner skarpt matavfall inn i kjøkkenpapir.
– Ikke fyll posen mer enn halvfull, og knyt den godt igjen.

Oppsamling av plastemballasje i sekk

De blå posene deles ikke lengere ut. Du kan sortere plast i vanlig pose eller bøtte i kjøkkenbenken før den tømmes i plastsekken. Før tømmedagen knytes sekken og henges på kroken på dunken for papp og papir.

Husk at det er bare ren plastemballasje som skal sorteres som plast.

Ny tømmefrekvens samme kapasitet

Restavfallsdunken blir nå tømt hver 14.dag. Siden vi flytter matavfall og plastemballasje over i egen dunk og sekk frigjøres det plass til mer restavfall. Totalt sett skal dette utgjøre samme kapasitet som man er kjent med fra før.

Nye tømmedager

Matavfall i egen dunk tømmes hver 2. uke
Restavfall i egen dunk tømmes hver 2. uke
Papp og papir i egen dunk tømmes hver 4. uke
Plastemballasje hentes hver 4. uke sammen med papp og papir
Glass- og metallemballasje i egen dunk tømmes hver 12. uke

OBS! For borettslag med nedgravd eller container for papp og papir vil plastemballasje ha egen tømmedag. Søk opp adresse i tømmekalenderen.

Blått lokk på papirdunken

Den nye matdunken har grønt lokk. Dersom du har sort dunk med grønt lokk til papp og papir vil vi bytte dette til blått lokk. Dette er i henhold ny nasjonal merkeordning som du kan lese om her.

Hvis du har helgrønn dunk til papp og papir kan du fortsette å bruke denne som før.

Mer info?

Se ofte stilte spørsmål