Vær obs på endring i tømmedager og åpningstider i mai/pinse

Adgangsbeviset forteller oss at du bor i en av våre eierkommuner, og at du derfor har rett til å levere avfall og betale redusert pris som privatkunde.

Næringskunder og personer som bor utenfor våre eierkommuner betaler ikke renovasjonsgebyr, og skal derfor betale en høyere pris for levering av avfall.

Ordningen innføres på Pasadalen og Rødmyr. I Pasadalen vil du også kunne sjekke inn og betale på selvbetjeningskiosker.

Slik gjør du det

 • Last ned appen miljøID fra App store eller Google play.
 • Trykk logg inn og velg «RIG».
 • Identifiser deg med BankID. Har du ikke BankID kan du få det ved å kontakte banken din.
 • Fyll ut dine personalia og trykk lagre.
 • Under menypunktet «Identifisering» finner du QR-koden som du viser fram på gjenvinningsstasjonen.
 • Du kan også dele tilgang med andre i husholdningen/eiendommen.

Det er ikke nødvendig å logge ut av appen etter første gangs innlogging. Dersom du logger ut må du benytte BankID på nytt neste gang.

Ofte stilte spørsmål

Derfor innfører vi adgangsbevis

 • Alle som betaler renovasjonsgebyr er med å bidra til drift og finansieringen av gjenvinningsstasjonene.
 • Næringsdrivende og privatkunder fra andre kommuner bidrar ikke til dette siden de ikke betaler renovasjonsgebyr.
 • Adgangsbeviset forteller oss at du bor i en av våre eierkommuner, og at du derfor har rett til å levere avfall og betale som privatkunde.
 • Næringskunder og personer som bor utenfor våre eierkommuner betaler ikke renovasjonsgebyr, og skal derfor betale en høyere pris for levering av avfall.

Bedre kundeservice og bedre sortering på gjenvinningsstasjonene. Med selvbetjeningskiosker kan vi bruke mer tid på veiledning om sortering, som igjen bedrer materialgjenvinningsgraden.

Bedre statistikk og mer effektiv ressursbruk på gjenvinningsstasjonene. Analyser av trafikkflyt og bruksmønster vil muliggjøre optimalisering av anleggene for å møte framtidens behov – målrettet og kostnadseffektivt.

Hvordan går jeg frem?

 • Last ned appen miljøID fra App store eller Google play.
 • Trykk logg inn og velg «RiG».
 • Identifiser deg med BankID. Har du ikke BankID kan du få det ved å kontakte banken din.
 • Fyll ut dine personalia og trykk lagre.
 • Under menypunktet «Identifisering» finner du QR-koden som du viser fram på gjenvinningsstasjonen.
 • Du kan også dele tilgang med andre i husholdningen/eiendommen.

Kan andre i husstanden også bruke appen?

Ja, det kan de – hvis de ikke automatisk får fram eiendommen må du dele tilgang.

Det gjør du enkelt ved å:

Trykk på «Hjem» nede til venstre (bilde av et hus). Trykk på adressen til den eiendommen du vil dele tilgang til. Trykk på «del eiendom» og skriv inn e-postadressen til den du skal dele tilgang med. Trykk deretter på «send e-post»
Den du har delt tilgang med vil da motta en kode i en e-post sendt til e-postadressen du har oppgitt. Husk å sjekke søppelpostmappen. Koden er gyldig i 48 timer.

Personen som har fått tilgang må laste ned appen på sin egen mobil og logge seg inn med BankID. Hen må trykke på «Hjem», og deretter trykke på knappen «+ Legg til ny eiendom». Her fyller hen inn koden mottatt på e-post og trykk «Legg til».

Eiendommen blir da lagt til, og en finner QR-koden ved å trykke på «Identifisering».

Det kommer ikke opp noen eiendommer når jeg har logget meg inn

Da kan det være at du ikke er registrert som eier eller eierrepresentant ved den aktuelle eiendommen. Du må kontakte eier og få hen til å dele tilgang med deg via appen.

Jeg har ikke smarttelefon og kan ikke laste ned appen, hva gjør jeg da?

Kunder uten tilgang til apptelefon må søke om å få utstedt kundekort. Kundekortet inneholder en RFID-brikke som knyttes til eiendommen. Kortet må scannes ved besøk på stasjonen.

Skjema kan fås på gjenvinningsstasjonen eller lastes ned her.

Hva skjer om jeg ikke har med adgangsbeviset når jeg skal levere avfall?

Hvis du ikke kan identifisere deg kan du fremdeles levere avfallet, men du må betale full pris.

Kan jeg dele adgangsbeviset mitt med andre?

Du kan dele tilgang med familiemedlemmer, leietakere og andre som bor på den aktuelle adressen.

Det er ikke lov å gi tilgang/dele kundekortet med byggefirmaer eller andre næringsdrivende.

Kan hytteeiere få adgangsbevis?

Tinglyste eiere av hytter, som betaler renovasjonsgebyr til en av grenlandskommunene, kan benytte ordningen på lik linje med private husholdninger.

Leietakere og utleiere

Leietakere som leier av private utleiere kan kontakte sin huseier for å få delt tilgang i appen.

Dersom utleier er et foretak er det foreløpig ikke mulig å få delt digitalt bevis i appen. Inntil videre må man søke om kundekort.

Om borettslag

Tinglyste eiere i borettslag skal benytte appen.

Hos noen få borettslag greier ikke appen å knytte eier mot boenhet. Dette er på grunn av måten data er registrert på i tinglysingen. Dersom dette er tilfelle må kundekort benyttes.

Jeg ønsker ikke å identifisere meg

Forurensningslovens § 34 angir at kommunene skal fastsette gebyr til å dekke kostnader knyttet til innsamling og håndtering av avfall fra husholdningene.

Gebyret som fastsettes av kommunen skal betales av den som eier eiendommen. Loven oppfordrer kommunen til å differensiere gebyret.

I Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan betyr det at kostnaden ved å levere og håndtere avfall på gjenvinningsstasjonene, for en stor del, dekkes over renovasjonsgebyret som husstandene betaler. Adgangskontrollen er en kontroll som avdekker om du har anledning til å levere til redusert pris.

Det ingen betingelse at du fremviser kundekort eller QR-kode fra MiljøID-appen ved betaling av full pris.