Kommunale virksomheter og andre offentlige kan få renovasjonstjenester fra RiG. Rig leverer ikke tjenester til privat næringsvirksomhet.

Utstyr og sortering

Kommunale virksomheter har tilgang til samme tjenester som husholdningene, dvs. kildesortering (restavfall, matavfall, plastemballasje, glass/metall, papp/papir mv), og administrativ oppfølging fra RiG.

Det legges til grunn at virksomheter følger samme sorteringsordning som husholdningene, herunder samme tømmefrekvens og dimensjonering.

Restavfall – annenhver uke
Matavfall – annenhver uke
Papp og papir – hver 4 uke
Glass- og metall – hver 12 uke

Søk opp adressen for din virksomhet i tømmekalenderen.

Poser og sekker kan bestilles her

RiG kan bestemme, med bakgrunn i stedlige forhold, unntak i tømmefrekvens og volum.

Priser og faktura

Fakturering av næringskunder skjer kvartalsvis. Det er RiG som utsteder faktura.

For 2023

Fakturering av 1.kvartal utgår og blir slått sammen med 2.kvartal. Årsaken er at RiG har utredet konsekvenser av ny renovasjonsordning.

Prisliste næring 2023

Priser/abonnent er knyttet til restavfall. De andre fraksjonene er inkludert i prisen.

Vedtatt literpris for restavfall er 25,60 kr.

Beløp er ekskl. mva.

Eksempler:

Varenavn – Frekvens 1. gang pr. 2 uke
N Restavfall 80L – kr 2 048
N Restavfall 140L – kr 3 584
N Restavfall 240L – kr 6 144
N Restavfall 370L – kr 9 472
N Restavfall 660L – kr 16 895
N Restavfall 1000L – kr 25 599
N Restavfall 1500L – kr 38 399
N Restavfall 3000L – kr 76 798
N Restavfall 5000L – kr 127 996

  • Abonnementskostnaden knyttes til restavfall med en grunnpris pr. liter ved tømming hver. 14 dag.
  • Ved ukentlig tømmefrekvens økes abonnementskostnaden med 10% fra grunnpris.
  • Ved tømming utover ukentlig tømmefrekvens økes abonnementskostnaden med 15% fra grunnpris.
  • Abonnementer som benytter komprimering/presse etc. for andre fraksjoner enn restavfall innrømmes 10% rabatt mot grunnpris.

Ny renovasjonsordning

Optisk sortering (grønn/blå/butikk-farget pose i samme dunk) utgår. Egen dunk til matavfall og sekk til plastemballasje innføres.

Grønne poser blir byttet ut med egne bioposer som skal plasseres i egen dunk for matavfall. Dunker skal være plassert ut innen oppstart.

Blå pose utgår, den blir erstattet med egen sekk for plastemballasje.

Sort dunk som tidligere var til poser for plast, mat og rest blir nå bare restavfall. Det vil ikke lenger være forskjell på det som nå blir restavfall og det som tidligere var usortert restavfall.

Tilbud om oppfølging

Ny renovasjonsløsning og myndighetskrav gjør at flere virksomheter må tilrettelegge for kildesortering. RiG vil i løpet av 2023 tilby oppfølging av kommunale virksomheter. Fokusområder kan være «innesortering» herunder bøtter, poser og stasjoner etc. Plassering og dimensjonering av dunker/containere. Informasjon, veiledning og annet kildesorteringsmateriell.

Meld på din virksomhet her