Nedgravde avfallsløsninger

Nedgravde avfallsløsninger, også kalt dypoppsamlere, er en containerløsning som er skjult under bakken, med moderne utformet innkastsøyle som eneste synlig del. Dypoppsamling av avfall bidrar til et renere og mer estetisk miljø, og øker dermed trivselsfaktoren og gir bedre hygiene.

Ved utbygging av boligkomplekser med 20 eller flere boenheter, stilles det i Grenlandskommunene (Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien) krav om å benytte nedgravde avfallsløsninger.

nedgravd.png

For utbyggere

Ved utbygging av boligkomplekser med 20 eller flere boenheter, stilles krav om å benytte nedgravde avfallsløsninger.

For å sikre at dimensjonering, plassering og iverksetting av tømming går problemfritt er det viktig at følgende arbeidsflyt følges:

  • Utbygger setter seg inn i retningslinjer og velger leverandør.

  • Prosjektering i samarbeid med RiG.

  • Gjennomfører bygging.

  • RiG godkjenner anlegget - Kommunen utsteder ferdigattest.

  • RiG varsles senest 14 dager før anlegget tas i bruk.

  • RiG sørger for tømming og evt nøkkelbrikker.

 

Dokumenter

 

 

Dimensjonering

Størrelsen på de nedgravde avfallscontainerne vil variere ut i fra en estimert avfallsmengde. Denne beregnes ut i fra antall boenheter anlegget skal betjene. Det blir i hovedsak benyttet 5 m³ containere.

  • Dimensjonering av beholderne tar utgangspunkt i at hver boenhet produserer:

  • 110 Liter Matavfall, plast og restavfall (sort dunk) - tømmes hver uke

  • 160 Liter Papp og papir (grønn dunk) - tømmes hver 4 uke

  • 40 Liter Glass- og metall (oransje dunk) - tømmes hver 8 uke

 

Endelig dimensjonering gjøres ved befaring fra RIG