Vær obs på endring i tømmedager og åpningstider i mai/pinse

Senhøsten 2024 åpner vi ny gjenvinningsstasjon på Rødmyr i Skien. Stasjonen vil ligge på tomten ved siden av dagens anlegg. Rødmyr gjenvinningsstasjon er nærmere 30 år gammel og ble bygget for et langt lavere besøkstall enn dagens 100.000 pr år.

Prosjektet har en ramme på 88 mill. kr.

Ny stasjon blir designet for framtidens behov med følgende mål:

  • optimal utnyttelse av innkommet avfall, som igjen betyr: mest mulig til ombruk og dernest mest mulig til materialgjenvinning.
  • høy grad av kundetilfredshet.
  • god arbeidsplass som legger til rette for at ansatte er mye ute og veileder kundene, holder orden mv.
  • fleksibilitet med tanke på at avfallsmengder og -sammensetning vil kunne endres i framtiden
  • fjerne kø utenfor område (på offentlig vei)
  • et effektivt anlegg å drifte og vedlikeholde

Driftsendringer i byggeperioden

Som en konsekvens av byggeaktivitet kan det bli aktuelt å stenge eksisterende stasjon i korte perioder. Endringer i kapasitet og tilbud kan også forekomme. Dette vil fortløpende bli kunngjort.