Ofte stilte spørsmål

Poser og beholdere

Hvor skal beholderne stå?


Beholderne skal plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast underlag på bakkenivå. Det skal avsettes tilstrekkelig areal til beholderne og manøvreringsareal for disse. Adkomsten fra kjørbar vei skal gi problemfri transport av oppsamlingsenhetene og være fri for hindringer. Vinterstid skal adkomsten være ryddet for snø og om nødvendig sandstrødd. Henteplikten kan bortfalle dersom kravet om tilgjengelighet ikke er imøtekommet. Maks avstand til kjørbar vei er 7 meter i Bamble, Porsgrunn og 3 meter i Siljan og Skien.
Beholderen min er skadet/ødelagt


Kontakt RiG for å få ny beholder, eller meld inn via appen "Min Renovasjon"
Kan jeg få større/mindre beholder?


Det er mulig å endre beholderstørrelse. Merk at endring av beholderstørrelse kan påvirke renovasjonsgebyret. Se priser. Kontakt RiG for endring av beholder.
Må jeg vaske beholderen selv?


Renhold av beholdere større enn 660 liter er kommunens ansvar. Alle beholdere fra 660L og nedover er abonnentens ansvar.
Jeg trenger flere poser


Privathusholdninger kan knyte en pose på beholderen -da får du ny rull ved neste tømming.
Poser kan også hentes på servicesenteret i din kommune. Borettslag eller sameie? - kontakt vaktmester/styret.

Tømmekalender og app

Får jeg tømmekalender i posten?


Fra 2021 er tømmekalenderen digital. Du kan laste ned appen "Min Renovasjon" for å se dine hentedager. Hvis du ikke kan laste ned app, kan du melde deg på sms-varsling eller skrive ut en helårskalender her.

Priser og faktura

Hva koster renovasjonsabonnementet?


Sjekk priser for din kommune.
Når får jeg faktura?


Renovasjonsgebyret blir fakturert samtidlig som andre kommunale avgifter. Det er din kommune som sender ut regning. Sjekk med in kommune om du har månedlig eller kvartalsvis termin.
Hvilke beholdere betaler jeg for?


Du kan selv se dine beholderstørrelser og og gebyr på "Min eiendom"

renovasjonssystemet

Hvor ofte hentes avfallet?


Beholder til rest, matavfall og plastemballasje hentes ukentlig. Beholder til papp og papir hentes hver fjerde uke. Beholder til Glass- og metallemballasje hentes hver åttende uke.
Hva er greia med grønne og blå poser?


Matavfall legges i grønn pose med dobbel knute. Plastemballasje legges inn blå pose med dobbel knute. Husk å skylle plasten. Restavfall som ikke kan sorteres mer legges i en vrengt bærepose med dobbel knute. Ikke bruk grønn eller blå pose til restavfallet. Fargen på posen avgjør hvordan avfallet ditt blir sortert videre.