Plassering av dunker og sekk

Hvor dunkene skal plasseres er hjemlet i forskrift. Innsamling skjer fra offentlig vei.

Ved å følge noen enkle regler sikrer du at din dunk blir tømt.

-Dunken skal generelt plasseres på egen eiendom, så nær kjørbar vei som mulig.

-Maksimal avstand til kjørbar vei er 7 meter for Porsgrunn og Bamble, og 3 meter i Skien og Siljan.

-Dunken skal stå synlig og lett tilgjengelig på et plant og fast underlag på bakkenivå.

-Det skal avsettes tilstrekkelig manøvreringsareal for dunken.

-Adkomsten fra kjørbar vei skal gi problemfri transport av dunkene og være fri for hindringer.

-Hvis dunken plasseres annet sted, skal den bringes frem til offentlig/kjørbar vei før kl. 06.00 på tømmedagen.

Vær og vind

Vinterstid skal adkomsten være ryddet for snø og om nødvendig sandstrødd. Henteplikten kan bortfalle dersom kravet om tilgjengelighet ikke er imøtekommet.

  • Måk vekk snøen og sørg for at det er fri ferdsel frem til vei
  • Børst av snø fra lokket
  • Sjekk at dunken er frosset fast i bakken
  • Strø ved behov

Hvis det er fare for at plastsekken skal «blåse bort», kan du bruke krok eller sette sekken i «klem» mellom to dunker.

Vask og vedlikehold

Det er abonnentens ansvar å vaske dunker med størrelse opp til og med 660 liter. Renovatøren kan ikke «grave» ut avfall som er fastfrosset, fastklistret eller «stappet».

Fastfrosset, fuktig eller klissete avfall kan føre til at dunken ikke blir skikkelig tømt. Tips: Legg en avis i bunnen, unngå vått avfall mot kantene.

Til vanlig vask og vedlikehold av dunk er det ofte nok med såpe og vann. Hvis det skulle være ekstra utfordringer med lukt kan det være aktuelt å vaske den med litt salmiakk. (Obs, bruk bare kaldt vann ved vask med salmiakk)

Hindringer

Hvis dunken blir sperret inne over tid grunnet veiarbeid, graving eller andre hindringer må du kontakte RIG. For å sikre at tømming kan gjennomføres kan det være aktuelt å flytte dunkene for en periode.

Søppelrom, bom og andre låser

Dersom dunkene er innelåst, er det abonnentens ansvar å låse opp på tømmedag. Hvis renovatøren skal låse seg inn skal det som hovedregel utplasseres nøkkelboks. Det er ulike renovasjonsbiler som henter ulike avfallstyper. Dersom renovatøren skal administrere nøkler må det påregnes å utstede inntil fire eksemplarer slik at hver bil har egen nøkkel.

Adkomsten fra kjørbar vei skal gi problemfri transport av dunker og være fri for hindringer. Henteplikten kan bortfalle dersom kravet om tilgjengelighet ikke er imøtekommet.

Glemmer du å sette fram?

Sjekk dine tømmedager, få varsling i app’n «Min Renovasjon» eller på SMS.

Når kommer renovatøren?

Kjernetid for innsamlingen er 06:00-19:00, men drifts-avvik og/eller -prioriteringer kan forekomme. Dersom du har samme tømmedag på flere dunker, kan disse bli tømt på ulike tidspunkt med forskjellige renovasjonsbiler.