Kommunen er lovpålagt å fastsette renovasjonsgebyr. Gebyret skal dekke alle kostnadene kommunen har med innsamling og behandling av husholdningsavfallet i kommunen.

Standardabonnementet innbefatter blant annet:

-Egen eller delt dunk for restavfall, matavfall, papp og papir og glass- og metallemballasje

-Sekk til plastemballasje og bioposer til matavfall

-Bytte av dunk, brikke og andre serviceoppdrag

-Rute for grovavfall og hageavfall, rute for farlig avfall og juletreinnhenting

-Omlasting og behandling av avfallet som samles inn.

-Adgang til gjenvinningsstasjoner

-Behandling av avfallet som leveres på gjenvinningsstasjonene

-Utvikling, administrasjon og drift av alle renovasjonstjenestene

Se priser for din kommune

Bamble 2023

Beløp er inkl. mva.

Abonnement
Sort dunk 45 l – 2 894kr (utgått)
Sort dunk 80 l – 3 885kr
Sort dunk 140 l – 4 515kr
Sort dunk 240 l – 7 425kr
Sort dunk 370 l – 11 293kr
Sort dunk 660 l – 20 083kr
Sort dunk 4000 l – 119 358kr
Sort dunk 6000 l – 150 015kr
Sort dypoppsamler 5000 l – 125 016kr

Grønn dunk 140 l – 513kr
Grønn dunk 240 l – 513kr
Grønn dunk 370 l – 1 299kr
Grønn dunk 660 l – 2 415kr
Grønn dunk 4000 l – 18 440kr
Grønn dunk 6000 l – 22 846kr
Grønn dypoppsamler 5000 l – 19 039kr

Hytterenovasjon – 3 073kr
Fradrag kompostering – -375kr

Bleiedunk, barn 0 til 3 år: 0 kr for økt volum inntil 100 liter. (Rabattene er knyttet til standard dunk for en boenhet, 140 liter)

Ekstratømming
inntil 370 liter, per beholder – 700kr
Ekstratømming 660 liter eller mer, per beholder – 2 000kr

Tilleggstjenester
Rute for farlig avfall (bestillingsstjeneste) – Inkludert
Grovavfallsrute (bestillingstjeneste) – 300kr
Ekstrasekken – 50kr
Kompostbinge – 4 000kr

Porsgrunn 2023

Beløp er inkl. mva.

Abonnement
Standardabonnement per boenhet – 3 750kr
Standardabonnement 240 liter – 6 438kr
Fritidsrenovasjon – 1 875kr

Bleiedunk, barn 0 til 3 år: 0 kr for økt volum inntil 100 liter. (Rabattene er knyttet til standard dunk for en boenhet, 140 liter)

Ekstratømming
Inntil 370 liter, per beholder – 700kr
Ekstratømming 660 liter eller mer, per beholder – 2000kr

Tilleggstjenester
Rute for farlig avfall (bestillingstjeneste) – Inkludert
Grovavfallsrute (bestillingstjeneste) – 300kr
Ekstrasekken – 50kr
Kompostbinge – 4000kr

Siljan 2023

Beløp er inkl. mva.

Abonnement
Standardabonnement per boenhet – 4 259kr
Standardabonnement 240 liter – 7 110kr
Fritidsrenovasjon – 2 130kr

Bleiedunk, barn 0 til 3 år: 0 kr for økt volum inntil 100 liter. (Rabattene er knyttet til standard dunk for en boenhet, 140 liter)

Ekstratømming
Inntil 370 liter, per beholder – 700kr
Ekstratømming 660 liter eller mer, per beholder – 2 000kr

Tilleggstjenester
Rute for farlig avfall (bestillingstjeneste) – Inkludert
Grovavfallsrute (bestillingstjeneste) – 300kr
Ekstrasekken – 50kr
Kompostbinge – 4 000kr

Skien 2023

Beløp er inkl. mva.

Abonnement
Standardabonnement per boenhet – 3 774kr
Standardabonnement 240 liter – 7 023kr
Renovasjon lite* – 3 283kr
Renovasjon felles* – 3 283kr
Renovasjon delt* – 2 453kr
Fritidsrenovasjon – 1 887kr

Bleiedunk, barn 0 til 3 år: 0 kr for økt volum inntil 100 liter. (Rabattene er knyttet til standard dunk for en boenhet, 140 liter)

Ekstratømming
Inntil 370 liter, per beholder – 700kr
Ekstratømming 660 liter eller mer, per beholder – 2 000kr

Tilleggstjenester
Rute for farlig avfall (bestillingstjeneste) – Inkludert
Grovavfallsrute (bestillingstjeneste) – 300kr
Ekstrasekken – 50kr
Kompostbinge – 4 000kr

*Renovasjon lite 13% rabatt på standardabonnement for de med 45 eller 80liter sort beholder.

*Renovasjon felles 13% rabatt på standardabonnement der flere boenheter deler sort beholder

*Renovasjon delt 35% rabatt på standardabonnement der to boenheter deler et standardsett med 140L beholdere. Gjelder for eiendommer med inntil 2 boenheter, eller kombinasjon av to eiendommer med inntil èn boenhet hver.