Vær obs på endring i tømmedager og åpningstider i mai/pinse

Kommunen er lovpålagt å fastsette renovasjonsgebyr. Gebyret skal dekke alle kostnadene kommunen har med innsamling og behandling av husholdningsavfallet i kommunen.

Standardabonnementet innbefatter blant annet:

-Egen eller delt dunk for restavfall, matavfall, papp og papir og glass- og metallemballasje

-Sekk til plastemballasje og bioposer til matavfall

-Bytte av dunk, brikke og andre serviceoppdrag

-Rute for grovavfall og hageavfall, rute for farlig avfall og juletreinnhenting

-Omlasting og behandling av avfallet som samles inn.

-Adgang til gjenvinningsstasjoner

-Behandling av avfallet som leveres på gjenvinningsstasjonene

-Utvikling, administrasjon og drift av alle renovasjonstjenestene

Se priser for din kommune

Bamble 2024

Korrigering på faktura

Renovasjonsgebyret er en lovfastsatt avgiftsplikt som skal betales årlig etter kommunens vedtatte satser. Gebyret faktureres månedlig. På faktura for januar 2024 ble det lagt til grunn feil sats. Dette korrigeres på faktura for februar. Du trenger ikke foreta deg noe og totalbeløpet for året blir korrekt. 

Beløp er inkl. mva.

Abonnement
Restavfall 45 l – 3 256kr (utgått)
Restavfall 80 l – 4 371kr
Restavfall 140 l – 5 079kr
Restavfall 240 l – 8 353kr
Restavfall 370 l – 12 705kr
Restavfall 660 l – 22 593kr
Restavfall 4000 l – 134 278kr
Restavfall 5000 l – 140 643kr

Papp og papir 140 l – 577kr
Papp og papir 240 l – 577kr
Papp og papir 370 l – 1 461kr
Papp og papir 660 l – 2 717kr
Papp og papir 4000 l – 20 745kr
Papp og papir 5000 l – 21 419kr

Hytterenovasjon – 3 715kr
Fradrag kompostering – -375kr

Bleiedunk, barn 0 til 3 år: 0 kr for økt volum inntil 100 liter. (Rabattene er knyttet til standard dunk for en boenhet, 140 liter)

Ekstratømming
inntil 370 liter, per beholder – 700kr
Ekstratømming 660 liter eller mer, per beholder – 2 000kr

Tilleggstjenester
Rute for farlig avfall (bestillingsstjeneste) – Inkludert
Grovavfallsrute (bestillingstjeneste) – 300kr
Ekstrasekken – 50kr
Kompostbinge – 4 000kr

Porsgrunn 2024

Beløp er inkl. mva.

Abonnement
Standardabonnement per boenhet – 3 875kr
Standardabonnement 240 liter – 6 643kr
Hytterenovasjon – 1 900kr

Bleiedunk, barn 0 til 3 år: 0 kr for økt volum inntil 100 liter. (Rabattene er knyttet til standard dunk for en boenhet, 140 liter)

Ekstratømming
Inntil 370 liter, per beholder – 700kr
Ekstratømming 660 liter eller mer, per beholder – 2000kr

Tilleggstjenester
Rute for farlig avfall (bestillingstjeneste) – Inkludert
Grovavfallsrute (bestillingstjeneste) – 300kr
Ekstrasekken – 50kr
Kompostbinge – 4000kr

Siljan 2024

Beløp er inkl. mva.

Abonnement
Standardabonnement per boenhet – 4 416kr
Standardabonnement 240 liter – 7 373kr
Hytterenovasjon – 2 209kr

Bleiedunk, barn 0 til 3 år: 0 kr for økt volum inntil 100 liter. (Rabattene er knyttet til standard dunk for en boenhet, 140 liter)

Ekstratømming
Inntil 370 liter, per beholder – 700kr
Ekstratømming 660 liter eller mer, per beholder – 2 000kr

Tilleggstjenester
Rute for farlig avfall (bestillingstjeneste) – Inkludert
Grovavfallsrute (bestillingstjeneste) – 300kr
Ekstrasekken – 50kr
Kompostbinge – 4 000kr

Skien 2024

Beløp er inkl. mva.

Abonnement
Standardabonnement per boenhet – 3 938kr
Standardabonnement 240 liter – 7 329kr
Renovasjon lite* – 3 426kr
Renovasjon felles* – 3 426kr
Renovasjon delt* – 2 559kr
Hytterenovasjon – 1 969kr

Bleiedunk, barn 0 til 3 år: 0 kr for økt volum inntil 100 liter. (Rabattene er knyttet til standard dunk for en boenhet, 140 liter)

Ekstratømming
Inntil 370 liter, per beholder – 700kr
Ekstratømming 660 liter eller mer, per beholder – 2 000kr

Tilleggstjenester
Rute for farlig avfall (bestillingstjeneste) – Inkludert
Grovavfallsrute (bestillingstjeneste) – 300kr
Ekstrasekken – 50kr
Kompostbinge – 4 000kr

*Renovasjon lite 13% rabatt på standardabonnement for de med 45 eller 80liter sort beholder.

*Renovasjon felles 13% rabatt på standardabonnement der flere boenheter deler sort beholder

*Renovasjon delt 35% rabatt på standardabonnement der to boenheter deler et standardsett med 140L beholdere. Gjelder for eiendommer med inntil 2 boenheter, eller kombinasjon av to eiendommer med inntil èn boenhet hver.

Levering på gjenvinningsstasjoner 2024

Pasadalen og Rødmyr

For medlemmer av renovasjonsordningen i Grenland

Hageavfall, hvitevarer, elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall), farlig avfall, glass- og metallemballasje, husholdningsplastemballasje i egen sekk, klær og gjenstander til ombruket kan leveres uten egenandel.

For annet avfall er prisen følgende:

Kr 100 for avfall inntil 1m3

Kr 200 for avfall inntil 2m3

Ved mengder utover 2m3 øker prisen videre i forhold til mengden.

Tillegg for sekk beregnet til levering av plastemballasje: 10kr

Andre

Fremmedavfall – levering fra besøkende som ikke betaler renovasjonsgebyr til RiG:

Kr 400 pr m3

Eik

Levering på Eik gjenvinningsstasjon er inkludert i renovasjonsgebyret.