Rødmyr

Rødmyrsvingen 71, 3740 Skien

Se kart/kjørebeskrivelse

 

 

Åpningstider

Mandag til fredag kl. 07.00 - 19.30
Lørdag kl. 09.00 - 17.00

Telefon: 482 61 580

loader

Sortering på gjenvinningsstasjonen

Det er smart å sortere før du kommer på stasjonen. Da er det enkelt å kaste rett avfall i riktig container. 

Hvis du skal levere restavfall i sekk må den være gjennomsiktig. 

Hvis farlig avfall som batterier eller brennbar veske havner på feil sted kan det oppstå farlige situasjoner.

Gjennomsiktig sekk er bedre for miljøet og tryggere for alle.

Usikker på hvordan det skal sorteres? Søk opp og finn svar her!

Alt om levering av avfall på Rødmyr

Hvem kan levere?


Private husholdninger og kommunale virksomheter som er tilknyttet renovasjonsordningen via renovasjonsgebyr kan levere avfall. Næringsdrivende med næringsavfall kan ikke levere til RiG's gjenvinningsstasjoner. Max tillatt vekt på kjøretøy er 3.500 kg. Lastebiler og traktorer ingen adgang.
Hva kan du levere?


Avfallstyper som kan leveres: Bildekk, papp, papir, metaller, treverk, hageavfall, restavfall, farlig avfall, batterier, impregnert treverk, hvitevarer, elektrisk og elektronisk avfall, glass- og metallemballasje, klær mm. Levering av asbest
Asbest skal pakkes inn i to lag med bygningsplast og skal være tydelig merket "asbest" før avfallet leveres på gjenvinningsstasjonen. Avfall som ikke kan leveres: Avfall fra næringsvirksomhet Matavfall og flytende avfall Døde dyr Bilvrak og andre større konstruksjoner Ammunisjon, eksplosiver eller selvantenlige stoffer
Priser og betaling


Hageavfall, hvitevarer, elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall), farlig avfall, glass- og metallemballasje og klær kan leveres uten egenandel. For annet avfall er prisen følgende: Kr 50 for avfall levert med personbil (inntil 1m3) Kr 100 for større biler og personbil med henger (med større biler menes f.eks. varebil, kassebiler mv. Ved mengder ut over 2m3, øker prisen i forhold til mengden. Betaling med kort eller Vipps til: 596418 Kontantgebyr 30 kr
Retningslinjer for levering av avfall på gjenvinningsstasjonene


  • Adgang kun for private husholdninger og kommunale virksomheter som er tilknyttet renovasjonordningen.
  • Maks tillatt vekt på kjøretøy er 3.500 kg. Lastebiler og traktorer ingen adgang.
  • Barn og dyr må være i bilen.

Oversiktskart

  • Svart Instagram Ikon
  • Facebook
  • Svart YouTube Ikon

©2021 Renovasjon i Grenland IKS. Org nr. 913 482 778

Personvern og informasjonskapsler