Plukkanalyser

Plukkanalyser blir jevnlig gjennomført for å se trendene i avfallsmengder og sorteringsgradene for de ulike avfallstypene. Resultater fra plukkanalysene blir brukt i vårt arbeid med å utvikle tjenester og informasjon til innbyggerne.

plukkanalyse.PNG

Plukkanalyser husholdningsavfall

2002 - 2006 - 2008 - 2010 - 2012 - 2014 - 2017 - 2019

Plukkanalyser gjenvinningsstasjon

Analyse av restavfall og rene masser 2017

  • Svart Instagram Ikon
  • Facebook
  • Svart YouTube Ikon

©2021 Renovasjon i Grenland IKS. Org nr. 913 482 778

Personvern og informasjonskapsler