Plukkanalyser

Plukkanalyser blir jevnlig gjennomført for å se trendene i avfallsmengder og sorteringsgradene for de ulike avfallstypene. Resultater fra plukkanalysene blir brukt i vårt arbeid med å utvikle tjenester og informasjon til innbyggerne.

plukkanalyse.PNG

Plukkanalyser husholdningsavfall

2002 - 2006 - 2008 - 2010 - 2012 - 2014 - 2017 - 2019

Plukkanalyser gjenvinningsstasjon

Analyse av restavfall og rene masser 2017

Lurer du på hvor avfallet sendes og hva det blir til?

Oversikt over hvor avfallet sendes og hva det blir til