Fra november justerer vi på noen av rutene. Se om du har fått nye tømmedager.

Årsrapporter

Les våre årsrapporter for å lære mer om måloppnåelser knyttet til hovedplanen, brukertilfredshet og regnskap.

Plukkanalyser

Plukkanalyser blir jevnlig gjennomført for å se trendene i avfallsmengder og sorteringsgradene for de ulike avfallstypene. Resultater fra plukkanalysene blir brukt i vårt arbeid med å utvikle tjenester og informasjon til innbyggerne.

Plukkanalyser av husholdningsavfall

Plukkanalyse 2021 (PDF)
Plukkanalyse 2019 (PDF)
Plukkanalyse 2017 (PDF)
Plukkanalyse 2014 (PDF)
Plukkanalyse 2012 (PDF)
Plukkanalyse 2010 (PDF)
Plukkanalyse 2008 (PDF)
Plukkanalyse 2006 (PDF)
Plukkanalyse 2002 (PDF)

Plukkanalyser av restavfall og rene masser

Plukkanalyse gjenvinningsstasjon 2017 (PDF)