Vær obs på endring i tømmedager og åpningstider i mai/pinse

Representantskapet velges for 2 år av gangen. Kommunestyrene i deltakerkommunene oppnevner 3 medlemmer hver med varamedlem til representantskapet.

Møteplan 2024

Dato Innkalling Protokoll
26.04.24 Innkalling (PDF)
21.06.24
13.09.24
13.12.24
Med forbehold om endringer.

Medlemmer

Medlem Varamedlemmer
Skien
Gustav Søvde – leder Anna Erika Myrvold, Erik Vestby
Helene Røsholt Harald Tiedemann Hansen, Sigfred Haugen
Trond Ballestad Knut Einar Aas, Linda Pettersen
Porsgrunn
Robert Welfler – nestleder Lena Mari Bjørnsvik Pedersen, Nelly Olsen
Anne Kristine Grøtting Astrid Borchgrevink-Lund, Ole Kåre Wagenius
Gordon Kleppe Christine Hermansen, Øystein Mørkesdal
Bamble
Stig Dørdal Andersen Tommy Rottweiler Samuelsen
Cecilie Buer Sørensen Rolf Gunnar Thommessen, Hilde Petrikke Østlie
Arvid A Wright Line Markussen
Siljan
Elisabeth Hammer Kjell Abraham Sølverød
Halvor Staulen Stine M. Bjørnstad
Dag Jøran Myrvang Beate Skifjeld Graarup