Vær obs på endring i tømmedager og åpningstider i mai/pinse

Har du full dunk før tømmedag kan du levere glass- og metallemballasje gratis til en av gjenvinningsstasjonene eller følgende returpunkt:

(Lenker går til Google Maps)