Visste du at hver husstand i snitt genererer 60 liter glass- og metallemballasje pr. 12 uke?

Har du full dunk før tømmedag kan du levere glass- og metallemballasje gratis til en av gjenvinningsstasjonene eller følgende returpunkt:

(Lenker går til Google Maps)