Har du full dunk er det fremdeles mulighet til å levere dette til en av gjenvinningsstasjonene eller følgende returpunkt:

  • Coop Extra. Bambleveien 8 Langesund Bamble
  • Gamle Dampskipsbrygga. Cudrios Gate 7 Bamble
  • Kiwi Stathelle. Krabberødveien 1 Bamble
  • Kiwi Grasmyr. Tønderveien 1 Bamble
  • Brevik Kulturhus. Storgata 17 Porsgrunn
  • Hovengasenteret parkering. Augestadvegen 7 Porsgrunn
  • Spar Kjørbekk. Kjørbekk