Visste du at hver husstand i snitt genererer 60 liter glass- og metallemballasje pr. 12 uke? For de fleste betyr det at dunken for glass- og metallemballasje kun blir halvfull.

Dersom du er super-sorterer, og fyller dunken før tømmedag, er det fremdeles mulighet til å levere gratis til en av gjenvinningsstasjonene eller følgende returpunkt:

(Lenker går til Google Maps)