Søknad om fritak for husholdningsrenovasjon

For å sikre at avfallet vi produsere blir gjenvunnet på best mulig måte, og for å forhindre forsøpling, forurensing og hygieniske ulemper, skal alle innbyggerne benytte seg av innsamlingsordningen for avfall. Dersom boligen er kondemnabel, eller står ubenyttet i lengre perioder, er det likevel mulig å søke om fritak for renovasjonsgebyret.  

 

Du må søke skriftlig om fritak én måned før fritaksperioden inntrer.

 

Kriterier for å søke om fritak:

  • Du kan få innvilget fritak dersom boligen/boenheten står tom og ubebodd i minimum 6 måneder sammenhengende.

  • Du kan få innvilget fritak dersom boligen/boenheten er definert som ubeboelig av offentlig instans.

  • Det gis normalt ikke fritak i forbindelse med salg av bolig, da det normalt sett tar mindre enn 6 måneder før boligen selges.

  • Du må søke skriftlig om fritak i én måned før fritaksperioden inntrer. Ansvaret for å søke i rett tid ligger hos abonnenten.

  • Fritak gis normalt for maksimalt 3 år.

Begrunnelse
Last opp fil

Din søknad er sendt