Bleiedunk

Hvem kan søke

Abonnenter med barn i bleiealder tilbys, uten ekstra kostnad, økt beholderstørrelse til og med dagen barnet fyller tre år. Ordningen gjelder for èn boenhet, med standard dunk 140L.

Fellesløsninger der man deler på dunker/containere, for eksempel borettslag, sameier o.l er ikke omfattet av tilbudet.

Borettslag der hver boenhet har egne standarddunker (140L) kan søke via styret i borettslaget. Ordningen medfører endring i abonnementet, og det er kun styret som kan søke og påta seg forpliktelsene i abonnementsendringen.

Gebyrregulativ

Bleiedunk, barn 0 til 3 år: 0 kr for økt volum inntil 100 liter. (Rabattene er knyttet til standard dunk for en boenhet, 140 liter)

Ordningen er vedtatt med virkning fra og med 01.01.2023 og har ikke tilbakevirkende kraft. Søknaden kan innvilges fra og med den 1. i måned søknaden sendes inn.

Viktig å vite

Abonnenten/styret må selv søke om økt volum, og i søknaden må barnets fødselsdag oppgis. Ved innvilget søknad økes gebyret tilsvarende volumøkningen, men det innrømmes en rabatt som løper til ordningens oppgitte sluttdato (barnets treårsdag). Rabatten tilsvarer det beløp som er differansen mellom standardgebyr og økt volum, og vil variere mellom den enkelte kommune ut ifra det til enhver tids vedtatte gebyr. 

Merk

Abonnenten/styret er selv ansvarlig for å avbestille ordningen og bestille innlevering av beholder. Dersom slik avbestilling uteblir bortfaller rabatten ved ordningens sluttdato (barnets treårsdag) og prisen justeres opp i tråd med faktisk utplassert dunkstørrelse. Ref. § 6. Abonnentens plikter; Eventuelle endringer i abonnentforholdene skal umiddelbart meldes til kommunen (RiG).

Bleiedunk

DD dot MM dot YYYY

Hytterenovasjon fra Kragerø

Renovasjon i Bamble for fritidseiendommer i Kragerø


Ved innsending av dette skjema samtykker du til at:
-Kragerø kommune kan saksbehandle og evt. gi eiendommen fritak for renovasjonsgebyr.
-Bamble kommune kan fakturere eiendommen renovasjonsgebyr.
-RiG kan opprette eiendommen i sitt kunderegister og utstede nøkkelbrikker.


For mer informasjon om tjenesten se her.

Hytterenovasjon fra Kragerø