For å sikre at avfallet vi produsere blir gjenvunnet på best mulig måte, og for å forhindre forsøpling, forurensing og hygieniske ulemper, skal alle innbyggerne benytte seg av innsamlingsordningen for avfall. Dersom boligen er kondemnabel, eller står ubenyttet i lengre perioder, er det likevel mulig å søke om fritak for renovasjonsgebyret. Du må søke skriftlig om fritak én måned før fritaksperioden inntrer.​

Kriterier for å søke om fritak:
– Du kan få innvilget fritak dersom boligen/boenheten står tom og ubebodd i minimum 6 måneder sammenhengende.
– Du kan få innvilget fritak dersom boligen/boenheten er definert som ubeboelig av offentlig instans.
– Det gis normalt ikke fritak i forbindelse med salg av bolig, da det normalt sett tar mindre enn 6 måneder før boligen selges.
– Du må søke skriftlig om fritak i én måned før fritaksperioden inntrer. Ansvaret for å søke i rett tid ligger hos abonnenten.

Fritak gis normalt for maksimalt 3år

Fritak husholdningsrenovasjon

Begrunnelse(Påkrevd)DD dot MM dot YYYY


DD dot MM dot YYYY

Max. file size: 150 MB.