Det kan gis fritak for følgende:

Bolig som er definert som ubeboelig av offentlig instans.

Dersom særlige forhold tilsier det.

Bolig som er definert som ubeboelig av offentlig instans
Det vil si at hytta er kondemnabel med større bygningsmessige skader som hull i tak/vegger eller store fuktskader.

Dersom særlige forhold tilsier det
Særlige forhold for hytterenovasjon ble definert i hovedutvalget for klima, miljø, næring og friluftsliv:

  • Gangavstand er større enn 1 km til nærmeste parkeringsplass som kan benyttes.
  • Omvei ved kjøring til samlepunkt er større enn 5 km, hvilket tilsvarer 2,5 km dersom samme distanse må tilbakelegges tur/retur.

Søknader basert på omvei vil ikke bli behandlet før samlepunkt som er knyttet til din hytte er ferdigstilt. Beskrivelse av omvei eller gangavstand bør dokumenteres med avkrysning på kart for raskere saksbehandling.

  • Fritak gis normalt for maksimalt 3 år.

Fritak hytterenovasjon Skien

Begrunnelse(Påkrevd)DD dot MM dot YYYY


DD dot MM dot YYYY

Max. file size: 150 MB.