banner-ny-dunk3.1.gif

Ny dunk for matavfall - Ofte stilte spørsmål

Vi oppdaterer denne siden fortløpende.

 

Blir det poser til å kaste matavfallet i?


Ja, det blir delt ut nedbrytbare poser som skal benyttes på samme måte som dagens pose. Nye nedbrytbare poser har blitt veldig bra, men de er ferskvare, så det er viktig at de brukes opp i løpet av et år. Bruker man gamle poser vil man kunne oppleve at de går noe lettere i stykker. Når posen er full tas den ut og kastes i egen dunk for matavfall.
Kan man søke fritak for å sortere avfallet?


Nei, ref. renovasjonsforskrift:

Abonnenten plikter å kildesortere avfall som skal til gjenvinning. Slikt avfall skal enten plasseres i egen oppsamlingsenhet eller fraktes til returpunkt og/eller gjenvinningsstasjon. (§6 abonnentens plikter)

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2016-10-06-1967 (Porsgrunn, Bamble og Siljan har samme ordlyd)
Jeg har ikke plass til dunken, hva kan jeg gjøre?


Hvis det er tettbygd strøk og vanskelig å finne plass er det mulig å dele med naboen, enten felles dunk for matavfall, eller kanskje glass og metalldunken kan byttes ut med et felles samlepunkt for gata?

Bor du i sameie eller borettslag så kan du ta kontakt med oss for å avtale befaring, så finner vi gode løsninger sammen.
Når kommer dunken og plastsekken?


Vi starter utplassering av dunker i april 2022 og holder på frem til sommeren. OBS ikke bruk dunken før oppstart av innsamling 01.09.2022. Den vil ikke bli tømt før den datoen.
Hva skal i matavfallsdunken?


Ja takk: Matrester feks. rester av kjøtt, fisk, grønnsaker, frukt, brød, eggeskall, kaffegrut, meieriprodukter osv.

Nei takk: Aske, sneiper, bleier, ekskrementer, medisiner, farlig avfall, emballasje av plast, glass, metall, kvister o.l.

Og du kan også kaste nedfallsfrukt, løv og gress i dunken.
Hvem får egen dunk for matavfall


Etter planen skal alle husstander og kommunale virksomheter som har optisk sortering i dag, få egen dunk for matavfall og plastsekk for plastavfall innen 01.09.2022. (Porsgrunn, Bamble og Siljan).
Når samles plastsekken inn?


Den samles inn sammen med papp og papir
Hvorfor egen sekk for plastavfall?


Erfaring fra andre tilsier at kommuner som har innsamling av plastemballasje i egen sekk leverer inn mer plastemballasje og at den inneholder mindre fukt og er renere.
Hvorfor innføres egen dunk for matavfall?


Det er to viktige grunner til det innføres:

Unngå at plastrester fra grønne plastposer ender opp i biogjødsel som brukes i jordbruket og for å øke mengden matavfall som sorteres

Myndighetene har varslet slike krav til utsortering av matavfall.

55% innen 2025
60% innen 2030
70% innen 2035