Bestillingsruter

Hver måned henter vi inn grovavfall, men rutene i mai og oktober er forbeholdt hageavfall.

Prisen er 300kr pr. henting. 

Farlig avfall henter vi fire ganger i året.

Tjenesten er inkludert i renovasjonsabonnementet.

Påmelding kreves for alle ruter. Vilkår gjelder.

renbil.PNG

Vilkår for henting av farlig avfall

Må bestilles senest èn uke før hentedato.​

Hva henter vi? 

Farlig avfall som Kjemikalier - Maling, lim, lakk, white spirit, andre løsemidler - Olje og oljefiltre - Plantevernmidler - Spraybokser - Sparepærer - Batterier - Brannslokkingsapparat - Matolje

 

Småelektronikk som minnepenner, mobiltelefoner, MP3-spillere, hårfønere, barbermaskiner osv.  Mellomstore elektriske apparater som støvsugere, kaffetraktere, vannkokere, PC’er osv. (maks 50x40x30 cm – ca. størrelsen på den røde boksen).

 

Du kan sette inntil 10 kolli ved siden av den røde boksen, men du må følge reglene for pakking og merking.

 

Hva henter vi ikke?

 • Eksplosiver eller avfall som kan selvantenne.

 • Sprøytespisser og smittefarlig avfall. Medisiner.

 • Asbestholdig avfall.

 • Store elektriske apparater (alt som er større enn en vanlig støvsuger - maks 50x40x30 cm).

 • Større mengder enn det som er angitt (mer enn 10 kolli i tillegg til rød boks).

 • Avfall som ikke er emballert slik det skal.

 

Slikt avfall blir ikke tatt med, og det er abonnentens ansvar å kvitte seg med det på en forsvarlig måte.

 

Når skal avfallet settes ut?

 • Avfallet skal settes ut senest kl 06.00 på hentedagen.

 • Avfall som ikke blir satt ut til avtalt tid blir ikke tatt med.

 • Avfallet blir hentet i løpet av dagen/kvelden.

 

Hvor skal avfallet stå?

Enebolig: Avfallet settes godt synlig ved vegen, fortrinnsvis på egen tomt. Borettslag/sameie: Avfallet settes på samme sted som avfallsbeholderene står/tømmes. Avfallet må stå godt synlig ute, ikke inne i søppelboder osv. Hentested beskrives i bestilling.

 

Pakking og merking

 • Alt flytende (som for eksempel kjemikalier og spillolje) må være i beholdere med tett lokk, og merkes med innhold før det plasseres i den røde boksen. Bruk helst originalemballasje.  

 • Sparepærer og batterier skal legges i den røde boksen. Lysstoffrør må være tilstrekkelig emballert/innpakket for å hindre knusing.

 • Den røde boksen må være lukket med det barnesikre lokket.

 • Små elektriske duppeditter som minnepenner, musikkspillere, mobiltelefoner osv. bør være plassert i den røde boksen. Hvis det ikke er plass i den røde boksen kan de legges i en pose, eller eske ved siden av boksen. Lukk esken / posen slik at andre ikke blir fristet til å ta dem med seg. 

 • Mellomstore elektriske apparater og lukkede malingsspann settes ved siden av den røde boksen.

Vilkår for henting av grov- og hageavfall 

Tilbudet om henting av avfall på Grovavfallsruten gjelder private husstander i de områder som omfattes av den kommunale renovasjonen. Bedrifter, borettslag, institusjoner o.l. kan ikke benytte seg av denne tjenesten.​ Må bestilles senest èn uke før hentedato.

Hva henter vi? 

 • Vi henter større gjenstander som møbler, sykler, materialer og lignende.

 •  Selv om farlig avfall generelt ikke skal tas med, er det lov å levere impregnert trevirke. Alt impregnert trevirke som skal leveres må pakkes samlet.

 • Alt elektrisk og elektronisk avfall (dvs. utstyr som bruker strøm eller batterier, eller som leder strøm).

 

Pakking

 • Grovavfallet skal pakkes eller buntes sammen slik at renovatøren lett kan se hva det er, og at det hører tilsamme husstand.

 • Maks 50 kg pr enhet.

 • Maks lengde: 2 meter.

 • Maks 15 enheter pr husstand.

 • Avfallet må kunne håndteres av én person alene.

Når skal avfallet settes ut?

 • Avfallet skal settes ut senest kl 06.00 på hentedagen.

 • Avfall som ikke blir satt ut til avtalt tid blir ikke tatt med.

 • Avfallet blir hentet i løpet av dagen/kvelden.

Hageavfall - hentes i mai og oktober

Vi henter kun hageavfall som kvist, gress, løv, blomster, frukt og lignende.

Slik må det pakkes:

 • Gress/løv og lignende må samles i pappesker eller gjennomsiktige sekker. Sekker blir sprettet ved tømming.

 • Kvist skal kuttes til 1,5 meters lengder og buntes sammen med tau.

 • Maks 25 kilo pr enhet.

 • Maks 15 enheter pr husstand.

 • Avfallet må kunne håndteres av én person alene.