Matavfall

Matavfallet som samles inn fra innbyggerne i Grenland gjenvinnes. Sammen med husdyrgjødsel fra landbruket blir matavfallet fra den grønne posen til klimavennlig biogass for kjøretøy, biogjødsel til landbruket og grønn CO2 som brukes til produksjon av ny mat.

 

Gjenvinningen er en svært god miljøløsning for håndtering av matavfallet og bidrar til reduksjon av klimagassutslipp i transportsektoren, landbruket og avfallssektoren.

biokrets.PNG

For eksisterende kompostører

Grenland vil i løpet av 2022 gå over til ny renovasjonsordning. Alle husstander vil få egen dunk for matavfall. 

 

Husstander som idag er registrert med hjemmekomposteringsløsning må bekrefte om de ønsker å fortsette med ordningen. 

 

De som ikke bekrefter videreføring av kompostordningen vil få utdelt egen dunk for matavfall og nye poser. 

Bekreft videre kompostering

 

Takk for tilbakemeldingen

 

For deg som ønsker å kompostere

Hjemmekompostering er en ordning for de som ønsker å produsere kompost til egen hage.

Dersom du bor i Bamble kommune, vil du kunne få en årlig reduksjon i renovasjonsgebyret på 300kr dersom du oppretter en avtale om hjemmekompostering med bruk av godkjent beholder for varmkompostering. Alt matavfall skal da komposteres i en egnet beholder som er isolert, som gir høy temperatur og gir rask kompostering. Komposteringen må fungere hele året.

Siljan, Skien og Porsgrunn kommune har ikke denne fratrekksordningen, men øvrige vilkår er gjeldende. 

 

Avtale om hjemmekompostering må inngås og godkjennes av RiG. Ordningen gjelder kun for private husstander. (Borettslag, hytter eller fritidsboliger kan ikke tegne avtale.)

 

 

Hvordan komme i gang?

Avtale om hjemmekompostering sendes til RiG. Du må sette deg inn i vilkårene for hjemmekompostering og tilegne deg den kompetansen som kreves for å holde komposteringen ved like før du kan inngå avtale.

  • Avtaledokument og vilkår lastes ned HER

  • Håndbok i hjemmekompostering finnes HER

 

Kompostbinge

Velger du kjøpe en kompostbinge fra RiG koster det 4000 kr. Tilkjøring koster 375 kr, men bingen kan også hentes selv. 

Kompostbingen vi subsidierer er fra Strømbergs

 

Kompoststrø

Abonnenter med kompostavtale kan hente strø på RiG's gjenvinningstasjoner. I Siljan kan strø hentes på kommunenes servicesenter. 

Maks 8 sekker pr avtale pr år.

 

 

Flyttet, eller sluttet å kompostere?

Det er viktig at alle melder fra dersom de flytter, eller slutter å kompostere og vil avslutte avtalen om hjemmekompostering.