Hytteeiere i Kragerø kan få tilgang til hytterenovasjon i Bamble

De som eier hytter i Kragerø og kommer til hytta via Valle og andre båthavner i Bamble, kan nå benytte seg av hytterenovasjon i Bamble. I praksis har man kunnet gjøre dette også tidligere, ettersom beholdere på flere sentrale steder, blant annet ved Valle Marina har stått åpne for publikum.

 

Disse punktene er i utgangspunktet kun tiltenkt hytterenovasjon i Bamble, og vil bli låst våren 2021.

 

Siden en del av Kragerøs hytteboere har behov for en renovasjonsløsning i Bamble, har Kragerø kommune, Bamble kommune og Renovasjon i Grenland blitt enig om en ordning som gjør det mulig for hytteeiere i Kragerø å benytte de låste renovasjonspunktene i Bamble. Det vil ikke koste mer enn det abonnementet du har hos Kragerø kommune i dag.

Tjenesten inkluderer 2stk brikker. Ekstra brikker koster kr 100,- pr stk. 

Brygge i sjøen

Ofte stilte spørsmål

Hva slags avfall kan jeg kaste i hytterenovasjonen?


Du kan kaste vanlig husholdningsavfall – fortrinnsvis pakket i poser. Store gjenstander, farlig avfall og så videre må kastes ved gjenvinningsstasjon.
Hvordan skal avfallet sorteres?


Avfallet sorteres slik:

  • restavfall
  • papp / papir
  • glass og metallemballasje
Store gjenstander, farlig avfall, EE-avfall må leveres på gjenvinningsstasjonen.
Hvem har ansvar når det er flere kommuner inne i bildet?


  • Du er fremdeles renovasjonsabonnent hos Kragerø kommune, ettersom det er der hytta ligger (selv om abonnementet settes til 0 kroner).
  • Renovasjon i Grenland sørger for at nøkkelbrikke blir sendt ut, og sørger for at hytterenovasjonsbeholderne tømmes.
  • Bamble kommune sender fakturaen du betaler for å få tilgang til hytterenovasjon i kommunen.
Hva gjør jeg hvis jeg mister nøkkelbrikken?


Ta kontakt med Renovasjon i Grenland.
Ny brikke koster 100kr. Den gamle brikken blir automatisk deaktivert og vil ikke virke lenger.