Renovasjon i Grenland inviterer til dialog om ombruk. Vi ønsker dialog med et bredt spekter av firma og aktører som kan bidra til at flere produkter blir brukt videre, framfor å ende sine dager som avfall på våre gjenvinningsstasjoner.

RiG jobber nå med å etablere ny gjenvinningsstasjon i Skien og denne dialogen er en del av jobben med å finne mulige samarbeidspartene og løsninger for ombruk på den nye stasjonen.

Vi ønsker å treffe bredt med dialogen – både for å inspirere de som allerede er inne på ombruksmarkedet, men også få nye aktører i gang med å tenke ombruksløsninger. Alt fra entreprenørfirma, handelsstand og kompetansemiljøer, til renovasjonsfirma, arbeidstreningsbedrifter og bruktbutikker er alle aktuelle deltagere.

Hvis dette vekker interesse, ta kontakt for å avtale et møte.