Pasadalen

Tveitanvegen 79, 3946 Porsgrunn

Se kart/kjørebeskrivelse

 

 

Åpningstider

Mandag til fredag kl. 07.00 - 19.30
Lørdag kl. 09.00 - 17.00

Telefon: 482 59 337

TILTAK FOR ET TRYGT BESØK

- Vi oppfordrer deg til å bruke munnbind ved besøk på våre gjenvinningsstasjoner. 
- Er du syk eller i karantene skal du ikke bruke gjenvinningsstasjonene. 
- Hold avstand til kunder og ansatte på stasjonen. 
- Bruk av kort (tæpping) eller Vipps ved betaling på gjenvinningsstasjonen.
- Husk at rådene om god håndhygiene gjelder også her.
- Vis hensyn!

Beregn god tid på besøket, og vær ute i god tid før stengetid. Ved mye trafikk og fullt kømagasin kan porten bli stengt tidligere. På grunn av driftstillatelser må alle biler være igjennom før stengetid. 

Er det kø?

gjennomsiktig.PNG

Sortering på gjenvinningsstasjonen

Det er smart å sortere før du kommer på stasjonen. Da er det enkelt å kaste rett avfall i riktig container. 

Hvis du skal levere restavfall i sekk må den være gjennomsiktig. 

Hvis farlig avfall som batterier eller brennbar veske havner på feil sted kan det oppstå farlige situasjoner.

Gjennomsiktig sekk er bedre for miljøet og tryggere for alle.

Usikker på hvordan det skal sorteres? Søk opp og finn svar her!

Alt om levering av avfall på pasadalen

Hvem kan levere?


Private husholdninger og kommunale virksomheter som er tilknyttet renovasjonsordningen via renovasjonsgebyr kan levere avfall. Næringsdrivende med næringsavfall kan ikke levere til RiG's gjenvinningsstasjoner. Max tillatt vekt på kjøretøy er 3.500 kg. Lastebiler og traktorer ingen adgang.
Hva kan du levere?


Avfallstyper som kan leveres: Bildekk, papp, papir, metaller, treverk, hageavfall, restavfall, farlig avfall, batterier, impregnert treverk, hvitevarer, elektrisk og elektronisk avfall, glass- og metallemballasje, klær mm. Ombruket Brukbare gjenstander kan leveres til ombruket. Levering av asbest
Asbest skal pakkes inn i to lag med bygningsplast og skal være tydelig merket "asbest" før avfallet leveres på gjenvinningsstasjonen. Avfall som ikke kan leveres: Avfall fra næringsvirksomhet Matavfall og flytende avfall Døde dyr Bilvrak og andre større konstruksjoner Ammunisjon, eksplosiver eller selvantenlige stoffer
Priser og betaling


Hageavfall, hvitevarer, elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall), farlig avfall, glass- og metallemballasje, klær og gjenstander til ombruket kan leveres uten egenandel. For annet avfall er prisen følgende:

  • Kr 50 for avfall levert med personbil (inntil 1m3)
  • Kr 100 for større biler og personbil med henger (med større biler menes f.eks. varebil, kassebiler mv.
  • Ved mengder ut over 2m3, øker prisen i forhold til mengden.
Betaling med kort eller Vipps til: 596483 - Kontantgebyr 30kr
Retningslinjer for levering av avfall på gjenvinningsstasjonene


  • Adgang kun for private husholdninger og kommunale virksomheter som er tilknyttet renovasjonordningen.
  • Maks tillatt vekt på kjøretøy er 3.500 kg. Lastebiler og traktorer ingen adgang.
  • Barn og dyr må være i bilen.

Oversiktskart

2021-09020 Kart Pasadalen.PNG