Priser og gebyr

Kommunen er lovpålagt å fastsette renovasjonsgebyr. Gebyret skal dekke alle kostnadene kommunen har med innsamling og behandling av husholdningsavfallet i kommunen. Kommunen kan ikke ta inn et større gebyr enn hva utgiftene til avfallshåndteringen koster.

Renovasjonsgebyret fastsettes årlig av kommunestyret.

gul Container

Se priser for din kommune

Bamble


Abonnement Sort dunk 45 l - 2 601kr (utgått) Sort dunk 80 l - 3 492kr Sort dunk 140 l - 4 058kr Sort dunk 240 l - 6 675kr Sort dunk 370 l - 10 151kr Sort dunk 660 l - 18 053kr Sort dunk 4000 l - 107 297kr Sort dunk 6000 l - 134 857kr Sort dypoppsamler 5000 l - 112 383kr Grønn dunk 140 l - 461kr Grønn dunk 240 l - 461kr Grønn dunk 370 l - 1 167kr Grønn dunk 660 l - 2 171kr Grønn dunk 4000 l - 1 6576kr Grønn dunk 6000 l - 20 537kr Grønn dypoppsamler 5000 l - 17 115kr Hytterenovasjon - 2 762kr Fradrag kompostering - -375kr Ekstratømming inntil 370 liter, per beholder - 700kr Ekstratømming 660 liter eller mer, per beholder - 2 000kr Tilleggstjenester Rute for farlig avfall (bestillingsstjeneste) - Inkludert Grovavfallsrute (bestillingstjeneste) - 300kr Ekstrasekken - 50kr Kompostbinge - 3 000kr
Porsgrunn


Abonnement Standardabonnement per boenhet - 2 625kr Standardabonnement 240 liter - 5 250kr Fritidsrenovasjon - 1 312kr Ekstratømming Inntil 370 liter, per beholder - 700kr Ekstratømming 660 liter eller mer, per beholder - 2000kr Tilleggstjenester Rute for farlig avfall (bestillingstjeneste) - Inkludert Grovavfallsrute (bestillingstjeneste) - 300kr Ekstrasekken - 50kr Kompostbinge - 3000kr
Siljan


Abonnement Standardabonnement per boenhet - 3 904kr Standardabonnement 240 liter - 6 518kr Fritidsrenovasjon - 1 952kr Ekstratømming Inntil 370 liter, per beholder - 700kr Ekstratømming 660 liter eller mer, per beholder - 2 000kr Tilleggstjenester Rute for farlig avfall (bestillingstjeneste) - Inkludert Grovavfallsrute (bestillingstjeneste) - 300kr Ekstrasekken - 50kr Kompostbinge - 3 000kr
Skien


Abonnement Standardabonnement per boenhet - 3 442kr Standardabonnement 240 liter - 6 442kr Renovasjon lite* - 2 995kr Renovasjon felles* - 2 995kr Renovasjon delt* - 2 237kr Fritidsrenovasjon - 1 721kr Ekstratømming Inntil 370 liter, per beholder - 700kr Ekstratømming 660 liter eller mer, per beholder - 2 000kr Tilleggstjenester Rute for farlig avfall (bestillingstjeneste) - Inkludert Grovavfallsrute (bestillingstjeneste) - 300kr Ekstrasekken - 50kr Kompostbinge - 3 000kr *Renovasjon lite13% rabatt på standardabonnement for de med 45 eller 80liter sort beholder. *Renovasjon felles13% rabatt på standardabonnement der flere boenheter deler sort beholder *Renovasjon delt35% rabatt på standardabonnement der to boenheter deler et standardsett med 140L beholdere. Gjelder for eiendommer med inntil 2 boenheter, eller kombinasjon av to eiendommer med inntil èn boenhet hver.