Ny renovasjonsløsning og myndighetskrav gjør at flere virksomheter må tilrettelegge for kildesortering. RiG vil i løpet av 2023 tilby oppfølging av kommunale virksomheter. Fokusområder kan være «innesortering» herunder bøtter, poser og stasjoner etc. Plassering og dimensjonering av dunker/containere. Informasjon, veiledning og annet kildesorteringsmateriell.

Oppfølging av kommunal virksomhet

Kontaktperson(Påkrevd)